Krav til informasjonsmodellering (KIM)

Prosjekt KIM i regi av Ringeriksbanen og E16 (FRE16) er nå avsluttet, men resultatet av dette prosjektet blir nå videreført som et internt utviklingsprosjekt i Bane NOR. Dette skal resultere i en informasjonsstandard som skal gjelde for hele Bane NOR i alle faser av et prosjekt og på tvers av entrepriseformer.

Bane NOR setter nå i gang et forbedringsprogram for å standardisere leveranser og informasjonsflyt av utbyggingsprosjekter ved overlevering til driftsorganisasjonen.