Fellesprosjektet Arna-Stanghelle

Fellesprosjektet Arna-Stanghelle er eit samarbeidsprosjekt mellom Bane NOR og Statens vegvesen om å bygge sikrare og raskare veg- og jernbanetrase mellom Arna og Stanghelle.

  • Planprosjekt
  • Bergensbanen
Kart med inntegnet jernbane og vei

Kartet viser jernbane- og veitraseen som er vedteken i reguleringsplanen. Illustrasjon: Statens vegvesen

På denne siden:

Meir om Fellesprosjektet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er planmyndigheit og vedtok i april 2022 reguleringsplanen(├ąpnes i ny fane) for prosjektet. 

I forslaget til Nasjonal transportplan (NTP) for 2025-2036 er prosjektet fullfinansiert med oppstart i første del av perioden. Endeleg NTP blir vedteke etter behandling i Stortinget i juni 2024. 

Fellesprosjektet blir leia av Statens vegvesen, og løpande informasjon blir lagt på deira  prosjektside(├ąpnes i ny fane).

 

Kontaktinformasjon

Hans-Egil Larsen

Prosjektdirektør Utbygging Portefølje Vest

Anne Laskemoen Herdlevær

Assisterande prosjektsjef, Fellesprosjektet Arna-Stanghelle

Ingvild Eikeland

Kommunikasjonsansvarlig, Utbygging Portefølje Vest