Oppgradering Tønsberg stasjon

Nå skal Tønsberg stasjon oppgraderes, for å kunne hente ut full effekt av det sammenhengende dobbeltsporet mellom Tønsberg og Oslo, som er under bygging.

 • Utbyggingsprosjekt
 • Vestfoldbanen
 • Vestfold og Telemark
Fire spor Tønsberg Stasjon

Illustrasjon: Fire spor Tønsberg Stasjon

Hva bygger vi og hvorfor?

For å legge til rette for kortere reisetid og flere avganger på Vestfoldbanen, pågår det omfattende forbedringer på banestrekningen. Bane NOR planlegger og bygger nye dobbeltspor på flere delstrekninger som til sammen skal gi et bedre togtilbud gjennom fylket. For tiden pågår det bygging på strekningene Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker. I den forbindelse på Tønsberg stasjon oppgraderes. 

Det skal etableres flere nye tiltak på stasjonen:

 • Fullføring av dobbeltspor fra Jarlsbergtunnelen og inn til stasjonen
 • Sporområdet skal bygges om for å etablere fire spor til plattform
 • Eksisterende plattformer til spor 1, 2 og 3 blir oppgradert og skal forlenges mot nord og forkortes tilsvarende i sør
 • Det kommer ny plattform til spor 4, øst på stasjonsområdet. Plattform 4 får en parallell gang- og sykkelvei i bakkant, og tre atkomstpunkter
 • Ny heis til eksisterende undergang under sporområdet
 • Nye lehus
 • Sykkelparkeringer, både med og uten tak
 • Nye plattformer etableres med høyde som ivaretar trinnfri innstigning i togsettene med snøsmelteanlegg.

Følg prosjektet med vår frivillige sms-tjeneste

Ønsker du å motta varsel på telefonen om arbeidene som pågår på Tøsnberg stasjon, så kan du melde deg på vår frivillige sms-tjeneste.

Slik gjør du:
Send: UNB TBG
Til: 26112

Ønsker du å melde deg av tjenesten? 
Send: UNB TBG STOPP 
Til: 26112

Milepæler i prosjektet

Fremdrift, naboinformasjon og parkering

Her jobber vi nå

Det pågår arbeider på Tønsberg stasjon. Vi oppdaterer med relevant informasjon til naboer og andre interesserte slik at man kan følge arbeidene i prosjektet.

Planer og dokumenter

Bane NORs prosjekter går gjennom flere planfaser. På denne siden finner du aktuelle utredninger og dokumenter for prosjektet Oppgradering Tønsberg stasjon.

Nyheter

Byggearbeider stanser togtrafikken

Fredag kveld 26. mai stanses togtrafikken gjennom Tønsberg. Dette vil være den første togstansen i forbindelse med oppgraderingen av Tønsberg stasjon i år.  

Plan for Tønsberg stasjon vedtatt

Tønsberg kommune har vedtatt reguleringsplan for oppgradering av Tønsberg stasjon. Stasjonen skal oppgraderes og bygges om for å legge til rette for flere togavganger.

Kontaktinformasjon

Nabokontakt

Mer informasjon

Nabokontakttelefonen er betjent på hverdager mellom kl. 9.00 og kl. 15.00.

Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste arbeidsdag, kan vi nås på vår beredskapstelefon: 916 56 253.

Her kan du sende nabovarsel

Send oss et varsel

Opplever du støy eller annet som du reagerer på, kan du sende oss et varsel her

Berørte toglinjer

Toglinjene vil kunne være berørte til ulike tidspunkt, men vi gjør det vi kan for å berøre toglinjene minst mulig. Se NÅ-appen for mer nøyaktig informasjon om reisen din.

Kontaktpersoner