Oppgradering Tønsberg stasjon

Nå skal Tønsberg stasjon oppgraderes, for å kunne hente ut full effekt av det sammenhengende dobbeltsporet mellom Tønsberg og Oslo, som er under bygging.

 • Utbyggingsprosjekt
 • Vestfoldbanen
 • Vestfold og Telemark
Illustrasjon over hvordan Tønsberg stasjon skal bli med fire spor

Illustrasjon: Tønsberg Stasjon Foto: Thomas Høgli, Bane NOR

På denne siden:

Hva bygger vi og hvorfor?

For å legge til rette for kortere reisetid og flere avganger på Vestfoldbanen, pågår det omfattende forbedringer på banestrekningen. Bane NOR planlegger og bygger nye dobbeltspor på flere delstrekninger som til sammen skal gi et bedre togtilbud gjennom fylket. For tiden pågår det bygging på strekningene Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker. I den forbindelse på Tønsberg stasjon oppgraderes. 

Det skal gjøres flere nye tiltak på stasjonen:

 • Fullføring av dobbeltspor fra Jarlsbergtunnelen og inn til stasjonen
 • Sporområdet skal bygges om for å gi fire spor til plattform
 • Eksisterende plattformer til spor 1, 2 og 3 blir oppgradert og forskyves nordover
 • Det kommer ny plattform til spor 4, øst på stasjonsområdet.
 • Plattform 4 får en parallell gang- og sykkelvei i bakkant
 • Plattform 4 får tre atkomstpunkter,  inkludert ny heis til eksisterende undergang  
 • Ny heis til eksisterende undergang under sporområdet
 • Nytt lehus og utvidelse av plattformtak
 • Sykkelparkeringer med tak
 • Nye plattformer bygges i en høyde som ivaretar trinnfri innstigning i togsettene
 • Plattformene får snøsmelteanlegg.

Følg prosjektet med vår frivillige sms-tjeneste

Ønsker du å motta varsel på telefonen om arbeidene som pågår på Tøsnberg stasjon, så kan du melde deg på vår frivillige sms-tjeneste.

Slik gjør du:
Send: UNB TBG
Til: 26112

Ønsker du å melde deg av tjenesten? 
Send: UNB TBG STOPP 
Til: 26112

Milepæler i prosjektet

Naboinformasjon og parkering

Her jobber vi nå

Det pågår arbeider på Tønsberg stasjon. Vi oppdaterer med relevant informasjon til naboer og andre interesserte slik at man kan følge arbeidene i prosjektet.

Send oss et varsel

Opplever du støy eller annet som du reagerer på, kan du sende oss et varsel her

Planer og dokumenter

Bane NORs prosjekter går gjennom flere planfaser. På denne siden finner du aktuelle utredninger og dokumenter for prosjektet Oppgradering Tønsberg stasjon.

Nabokontakt

Mer informasjon

Nabokontakttelefonen er betjent på hverdager mellom kl. 9.00 og kl. 15.00.

Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste arbeidsdag, kan vi nås på vår beredskapstelefon: 916 56 253.

Berørte toglinjer

Toglinjene vil kunne være berørte til ulike tidspunkt, men vi gjør det vi kan for å berøre toglinjene minst mulig. Se NÅ-appen for mer nøyaktig informasjon om reisen din.

Relaterte prosjekter

Bane NOR planlegger og bygger nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen. Satsingen skal gi flere avganger, større pålitelighet og kortere reisetid på strekningen. For å kunne tilby flere tog, trengs det flere plasser til togparkering.

  Vi bygger 13,6 km nytt dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker, og ny Horten stasjon. Dobbeltsporet skal være ferdig i slutten av 2025.

  For å kunne tilby flere tog på Vestfoldbanen, trengs det flere plasser til togparkering. I Tønsberg skal det bygges togparkeringsanlegg ved Barkåker.

Nyheter fra prosjektet

Vel gjennomført sommerarbeid

- I sommer har vi gjennomført alle aktivitetene vi hadde planlagt for, og enkelte steder har vi også fått gjort mer enn planlagt, sier prosjektsjef Rune Bårdsen Røer fornøyd.  

Byggearbeider stanser togtrafikken

Fredag kveld 26. mai stanses togtrafikken gjennom Tønsberg. Dette vil være den første togstansen i forbindelse med oppgraderingen av Tønsberg stasjon i år.