Planlegging av dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik

Det pågår for tiden ikke planlegging av sammenhengende dobbeltspor hele veien mellom Tønsberg og Larvik, kun på delstrekningen Stokke-Sandefjord. Denne siden blir ikke oppdatert med mindre det foreligger relevante nyheter.

  • Planprosjekt
  • Vestfoldbanen

På denne siden:

Hva jobber vi med og hvorfor?

De opprinnelige planene for InterCity på Vestfoldbanen innebærer en dobbeltsporet bane fra Drammen til Skien, som stopper i byer og tettsteder i Vestfold. Utbygging av sammenhengende dobbeltspor hele veien mellom Tønsberg og Larvik er ikke prioritert i Nasjonal transportplan 2022-2033 (NTP). Vi arbeider med planlegging av dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord. 

Tønsberg-Stokke

Bane NOR og Tønsberg og Sandefjord kommuner har ikke klart å bli enige om hvilke korridorer som skal utredes på strekningen Tønsberg-Stokke. Det er derfor ikke vedtatt noen plan for dobbeltspor på denne delen av Vestfoldbanen, og videre planlegging er ikke prioritert i NTP.

Stokke-Sandefjord

For tiden pågår det optimalisering av planene og forberedelser for en mulig oppstart av reguleringsplan på delstrekningen Stokke-Sandefjord, Gå til prosjektsiden. 

Sandefjord-Larvik

På strekningen Sandefjord-Larvik er det vedtatt en egen kommunedelplan. Det er ikke bevilget midler til videre regulering, og dobbeltspor mellom Sandefjord og Larvik er ikke prioritert i NTP.

Kontaktinformasjon