Utbygging mellom Sandnes og Nærbø

Vi planlegger dobbeltspor mellom Skeiane og Nærbø på Jærbanen. Det er utarbeidet en kommunedelplan som nå legges ut til høring og offentlig ettersyn.

  • Planprosjekt
  • Sørlandsbanen
Oversiktsbilde av Frøylandsvannet i Klepp kommune

Jærbanen går gjennom et vakkert kulturlandskap, her ved Frøylandsvannet. Foto: Bane NOR

På denne siden:

Hva jobber vi med og hvorfor?

Det er behov for økt kapasitet på Jærbanen. Strekningen er allerede en sentral del av samferdselstilbudet på Jæren, og i årene som kommer er det ventet vekst i antall innbyggere – og togpassasjerer. For godstransport på jernbane er Jærbanen en flaskehals. Med dobbeltspor får vi en mer robust og stabil jernbane, og kan tilby hyppigere avganger.

Det er allerede etablert dobbeltspor på deler av strekningen, mellom Stavanger og Sandnes. Etter åpningen av dobbeltsporet har vi sett en kraftig passasjervekst. På under 20 år er det årlige antallet passasjerer mer enn doblet, fra 2.3 millioner i 2001 til 4.8 millioner i 2019.

Regionalplan for Jæren legger opp til fortetting og vekst i stasjonsbyene, og det betyr økt pendling på strekningen mellom Sandnes og Nærbø. Prosjektet vil tilrettelegge for at flere kan reise kollektivt, med et bedre tilbud.

Status

Plankart

Se plankart over dobbeltspor Sandnes - Nærbø

Kontaktinformasjon

Ta kontakt om du har spørsmål om prosjektet. Vi ber pressen om å kontakte vår kommunikasjonsrådgiver.

Nyheter fra prosjektet

Høring avsluttet

Kommunedelplan for dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø har vært ute til offentlig ettersyn og høring høsten 2023. Høringen er nå avsluttet, og planen skal gå videre til politisk sluttbehandling.

Resultater fra grunnundersøkelser

Bane NOR har gjennomført omfattende grunnundersøkelsen som del av planleggingen av nytt dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø. Det er ikke avdekket store utfordringer knyttet til grunnforhold.