Nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen

Vi bygger nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen og oppgraderer Drammen stasjon.  Sammenhengende dobbeltspor gjør det mulig å kjøre fire tog i timen mellom Oslo og Tønsberg.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Viken
  • Vestfoldbanen
Illustrasjon som viser den nye Drammen stasjon med solceller på plattformakene.

Slik vil Drammen stasjon se ut når det nye dobbeltsporet åpner i 2025. Illustrasjon av Norconsult og Baezeni for Bane NOR

På denne siden:

Hva bygger vi og hvorfor?

Vi bygger nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen mellom Drammen stasjon og Kobbervikdalen gjennom en ny tunnel i Strømsåsen.

Se prosjektet illustrert i kartløsning(├ąpnes i ny fane) (NB tar litt tid å laste.)

Les mer om Drammenstunnelen

På Drammen stasjon bygger vi nye plattformer, legger nye spor, og hever hele stasjonsområdet 40 cm for å være bedre rustet mot flom. Byggearbeidene hadde offisiell anleggsstart 19. desember 2019.
Les mer om Drammen stasjon

Ny bybru

I samarbeid med Drammen kommune bygger vi også ny bybru over Drammenselva. Bane NOR har ansvaret for den delen av brua som går over sporområdet.

Flere tog

Prosjektet skal etter planen stå ferdig i 2025, samtidig med at det nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker lenger sør på Vestfoldbanen kan tas i bruk. Det betyr at det da blir sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg. Det gjør det mulig å kjøre fire tog timen hver vei mellom Tønsberg og Oslo.  

Milepæler i prosjektet

Nabo til utbyggingen?

Her jobber vi nå

Her finner du en oversikt over noe av det som er planlagt i nærmeste fremtid.

Berørte toglinjer

Toglinjene vil kunne være berørte til ulike tidspunkt, men vi gjør det vi kan for å berøre toglinjene minst mulig. Se NÅ-appen for mer nøyaktig informasjon om reisen din.

Relaterte prosjekter

    Bane NOR har bygget nye parkeringsplasser for tog i Kongsberg, rett ved Kongsberg stasjon. I tillegg omfattet prosjektet godstiltak langs Numedalsbanen.

    Vi bygger 13,6 km nytt dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker, og ny Horten stasjon. Dobbeltsporet skal være ferdig i slutten av 2025. Sammenhengende dobbeltspor gjør det mulig å kjøre fire tog i timen mellom Oslo og Tønsberg.

Kontaktinformasjon

Nabokontakt

Adresse:

Besøksadresse: Eliesonsgt. 4, 3044 Drammen (inngang Schultz gate)

Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar

Mer informasjon

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post eller kontakte oss på telefon. Telefonen er normalt betjent hverdager klokka 9-15.

Vi sender jevnlig ut SMS med lenke til informasjon om arbeidet som pågår. Du kan melde deg på ved å sende UDK Info til 26112. Avmelding: UDK Slutt til 26112

Nyheter fra prosjektet

Rekordhøy miljøscore i Drammen

«Excellent» står det med stor, grønn skrift i karakterboka til jernbaneutbyggingen i Drammen. Prosjektet har fått den beste miljøpoengsummen noensinne for et anleggsprosjekt i Norge.

Nattarbeid ved Drammen stasjon

Fra 6. februar går arbeidene ved stasjonsområdet inn i en periode med endret aktivitet ved stasjonen, både dag og natt. Nå starter vi med innkjøring og komprimering av masser der de nye togsporene skal gå.

Se hvor vi er på kartet

Vi har lagt inn ny informasjon i kartløsningen vår: Anleggsplasser, arbeidet rundt Drammen stasjon, underganger mm.