Nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen

Vi bygger nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen og oppgraderer Drammen stasjon.  Sammenhengende dobbeltspor gjør det mulig å kjøre fire tog i timen mellom Oslo og Tønsberg.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Viken
  • Vestfoldbanen
Illustrasjon som viser den nye Drammen stasjon med solceller på plattformakene.

Slik vil Drammen stasjon se ut når det nye dobbeltsporet åpner i 2025. Illustrasjon av Norconsult og Baezeni for Bane NOR

På denne siden:

Hva bygger vi og hvorfor?

Vi bygger nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen mellom Drammen stasjon og Kobbervikdalen gjennom en ny tunnel i Strømsåsen. 
Fakta om Drammenstunnelen

På Drammen stasjon bygger vi nye plattformer, legger nye spor, og hever hele stasjonsområdet 40 cm for å være bedre rustet mot flom. Byggearbeidene hadde offisiell anleggsstart 19. desember 2019.

Ny bybru

I samarbeid med Drammen kommune bygger vi også ny bybru over Drammenselva. Bane NOR har ansvaret for den delen av brua som går over sporområdet.

Fire tog i timen

Prosjektet skal etter planen stå ferdig i 2025, samtidig med at det nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker lenger sør på Vestfoldbanen kan tas i bruk. Det betyr at det da blir sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg. Det gjør det mulig å kjøre fire tog timen hver vei mellom Tønsberg og Oslo.  

Milepæler i prosjektet

Nabo til utbyggingen?

Her jobber vi nå

Her finner du en oversikt over noe av det som er planlagt i nærmeste fremtid.

Berørte toglinjer

Toglinjene vil kunne være berørte til ulike tidspunkt, men vi gjør det vi kan for å berøre toglinjene minst mulig. Se NÅ-appen for mer nøyaktig informasjon om reisen din.

Relaterte prosjekter

    Bane NOR har bygget nye parkeringsplasser for tog i Kongsberg, rett ved Kongsberg stasjon. I tillegg omfattet prosjektet godstiltak langs Numedalsbanen.

    Vi bygger 13,6 km nytt dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker, og ny Horten stasjon. Dobbeltsporet skal være ferdig i slutten av 2025.

Kontaktinformasjon

Nabokontakt

Adresse :

Besøksadresse: Eliesonsgt. 4, 3044 Drammen (inngang Schultz gate)

Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar

Mer informasjon

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post eller kontakte oss på telefon. Telefonen er normalt betjent hverdager klokka 9-15.

Ved akutte hendelser, utenfor telefontiden, kan du ringe prosjektets beredskapstelefon: 916 56 253.

Vi sender jevnlig ut SMS med lenke til informasjon om arbeidet som pågår. Du kan melde deg på ved å sende UDK Info til 26112. Avmelding: UDK Slutt til 26112

Nyheter fra prosjektet

Kongsberg togparkering åpnet

7. desember åpnet den nye togparkeringen som er en viktig brikke i målene om mer gods på bane og at flere kan ta mer tog.

Stenger heisen i tre dager

Siden heisen ved den midlertidige gangbrua ble satt i drift for halvannet år siden, har den måttet tåle mye juling. Nå er det derfor nødvendig å skifte ut dørene. Heisen vil være ute av drift mens dette arbeidet pågår.