Nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen

Vi bygger nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen og oppgraderer Drammen stasjon.  Sammenhengende dobbeltspor gjør det mulig å kjøre fire tog i timen mellom Oslo og Tønsberg.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Viken
  • Vestfoldbanen
Illustrasjon som viser den nye Drammen stasjon med solceller på plattformakene.

Slik vil Drammen stasjon se ut når det nye dobbeltsporet åpner i 2025. Illustrasjon av Norconsult og Baezeni for Bane NOR

Hva bygger vi og hvorfor?

Vi bygger nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen mellom Drammen stasjon og Kobbervikdalen gjennom en ny tunnel i Strømsåsen. 

På Drammen stasjon bygger vi nye plattformer, legger nye spor, og hever hele stasjonsområdet 40 cm for å være bedre rustet mot flom. Byggearbeidene hadde offisiell anleggsstart 19. desember 2019.

Ny bybru

I samarbeid med Drammen kommune bygger vi også ny bybru over Drammenselva. Bane NOR har ansvaret for den delen av brua som går over sporområdet.

Fire tog i timen

Prosjektet skal etter planen stå ferdig i 2025, samtidig med at det nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker lenger sør på Vestfoldbanen kan tas i bruk. Det betyr at det da blir sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg. Det gjør det mulig å kjøre fire tog timen hver vei mellom Tønsberg og Oslo.  

Nabo til utbyggingen?

Her jobber vi nå

Her finner du en oversikt over noe av det som er planlagt i nærmeste fremtid.

Nyheter om Drammen-Kobbervikdalen

Milepæler i prosjektet

Kontaktinformasjon

Nabokontakt

Adresse :

Besøksadresse: Eliesonsgt. 4, 3044 Drammen (inngang Schultz gate)

Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar

Mer informasjon

Nabokontakttelefonen er betjent hverdager klokka 09-15. Ved akutte hendelser, utenfor telefontiden, kan du ringe prosjektets beredskapstelefon: 916 56 253.

Vi sender jevnlig ut SMS med lenke til informasjon om arbeidet som pågår. Du kan melde deg på ved å sende UDK Info til 26112. Avmelding: UDK Slutt til 26112