Nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen

Vi bygger nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen. Vi oppgraderer også Drammen stasjon, for å sikre stasjonen bedre mot flom.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Vestfoldbanen
Illustrasjon som viser den nye Drammen stasjon med solceller på plattformakene.

Slik vil Drammen stasjon se ut når det nye dobbeltsporet åpner i 2025. Illustrasjon av Norconsult og Baezeni for Bane NOR

På denne siden:

Hva bygger vi og hvorfor?

Vi bygger nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen mellom Drammen stasjon og Kobbervikdalen gjennom en ny tunnel i Strømsåsen.

Det nye dobbeltsporet til Kobbervikdalen legger til rette for flere avganger og høyere fart på Vestfoldbanen. Full effekt oppnår vi når også det nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker er klart til bruk. Da blir det dobbeltspor hele veien fra Tønsberg til Oslo, og det vil bli mulig å kjøre fire tog i timen - hver vei. 

På Drammen stasjon bygger vi nye plattformer, legger nye spor, og hever hele stasjonsområdet 40 cm for å være bedre rustet mot flom. 

På Sundland utbedrer vi eksisterende anlegg og bygger nytt, permanent, togparkeringsanlegg. 

Se prosjektet illustrert i kartløsning(├ąpnes i ny fane) 

Les mer om Drammenstunnelen

Les mer om Drammen stasjon

Ny bybru

I samarbeid med Drammen kommune bygger vi ny bybru over Drammenselva. Bane NOR har ansvaret for den delen av brua som går over sporområdet.

Den nye bybrua over Drammenselva får trapper ned til plattformene og vi åpner også stasjonen opp mot elvepromenaden. Dette gir bedre tilgjengelighet til stasjonen for flere.

Ferdig i 2025

Byggearbeidene hadde offisiell anleggsstart 19. desember 2019, og skal skal etter planen stå ferdig høsten 2025.

Milepæler i prosjektet

Nabo til utbyggingen?

Her jobber vi nå

Her finner du en oversikt over noe av det som er planlagt i nærmeste fremtid.

Berørte toglinjer

Toglinjene vil kunne være berørte til ulike tidspunkt, men vi gjør det vi kan for å berøre toglinjene minst mulig. Se NÅ-appen for mer nøyaktig informasjon om reisen din.

Relaterte prosjekter

    Bane NOR har bygget nye parkeringsplasser for tog i Kongsberg, rett ved Kongsberg stasjon. I tillegg omfattet prosjektet godstiltak langs Numedalsbanen.

    Vi bygger 13,6 km nytt dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker, og ny Horten stasjon. Dobbeltsporet skal være ferdig i slutten av 2025. Sammenhengende dobbeltspor gjør det mulig å kjøre fire tog i timen mellom Oslo og Tønsberg.

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer informasjon

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post eller kontakte oss på telefon. Telefonen er normalt betjent hverdager klokka 9-15. Fra 29. juni er telefonen ikke bemannet på fredager. 

Bane NORs kundesenter har åpent utover dette og kan kontaktes på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)

Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste dag, kan vi nås på vår beredskapstelefon: 907 46 219

Nyheter fra prosjektet

Togtrafikken stanser i Drammen i sommer

Fra lørdag 29. juni blir det stans i togtrafikken gjennom Drammen. I løpet av de vel fire ukene blir det både støy for naboer og ulemper for de reisende. I andre enden venter tre splitter nye spor og gjenåpning av Jernbanekaia.

Ny gangtrase til togene

I sommer flytter vi all togtrafikken til de nybygde sporene. Det innebærer at reisende i den første tiden etter sommerarbeidene ikke kan gå rett fra stasjonsbygningene til plattformen.