Nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen

Vi bygger nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen og oppgraderer Drammen stasjon.  Sammenhengende dobbeltspor gjør det mulig å kjøre fire tog i timen mellom Oslo og Tønsberg.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Viken
  • Vestfoldbanen
Illustrasjon som viser den nye Drammen stasjon med solceller på plattformakene.

Slik vil Drammen stasjon se ut når det nye dobbeltsporet åpner i 2025. Illustrasjon av Norconsult og Baezeni for Bane NOR

Hva bygger vi og hvorfor?

Vi bygger nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen mellom Drammen stasjon og Kobbervikdalen gjennom en ny tunnel i Strømsåsen. 

På Drammen stasjon bygger vi nye plattformer, legger nye spor, og hever hele stasjonsområdet 40 cm for å være bedre rustet mot flom. Byggearbeidene hadde offisiell anleggsstart 19. desember 2019.

Ny bybru

I samarbeid med Drammen kommune bygger vi også ny bybru over Drammenselva. Bane NOR har ansvaret for den delen av brua som går over sporområdet.

Fire tog i timen

Prosjektet skal etter planen stå ferdig i 2025, samtidig med at det nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker lenger sør på Vestfoldbanen kan tas i bruk. Det betyr at det da blir sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg. Det gjør det mulig å kjøre fire tog timen hver vei mellom Tønsberg og Oslo.  

Nabo til utbyggingen?

Her jobber vi nå

Her finner du en oversikt over noe av det som er planlagt i nærmeste fremtid.

Nyheter om Drammen-Kobbervikdalen

Nå er tunnelen hel

Denne uken var det endelig klart for den siste betongstøpen i den nye Drammenstunnelen. Tirsdag 6. juni ble den siste biten av hvelvet i kulverten støpt.

"Kiss and ride" i Jernbanegata stenges 12. juni

I forbindelse med omlegging av en nettstasjon fra Glitre, må vi sperre av området mellom Drammen stasjon og midlertidig gangbru fra mandag 12. juni. Den ene trappen ned fra gangbrua blir også stengt.

Området over løsmassetunnelen satt i stand

Etter lang tids anleggsarbeid i gatene over løsmassetunnelen, er området så nå godt som tilbakeført. I lang tid har det vært et omfattende arbeid for å bygge den nye Drammenstunnelen gjennom løse masser under staselige hus, men nå går det mot en mer normal tilstand.

Milepæler i prosjektet

Kontaktinformasjon

Nabokontakt

Adresse :

Besøksadresse: Eliesonsgt. 4, 3044 Drammen (inngang Schultz gate)

Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar

Mer informasjon

Nabokontakttelefonen er betjent hverdager klokka 09-15. Ved akutte hendelser, utenfor telefontiden, kan du ringe prosjektets beredskapstelefon: 916 56 253.

Vi sender jevnlig ut SMS med lenke til informasjon om arbeidet som pågår. Du kan melde deg på ved å sende UDK Info til 26112. Avmelding: UDK Slutt til 26112