Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

Prosjektet legger til rette for mer miljøvennlige og moderne tog med større kapasitet, også for gods, samt sømløs overgang ved grensen til Sverige.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Meråkerbanen
  • Stavne - Leangenbanen
  • Nordlandsbanen
Jernbanespor vinterstid ved Hansbakken.

Bildet er tatt fra Hansbakken overgangsbru i retning Være og viser mastene som er satt opp. Ola Grendal, Bane NOR

På denne siden:

Hva bygger vi og hvorfor?

Elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen legger til rette for mer moderne og miljøvennlige tog, bedre komfort og større kapasitet både for person- og godstrafikk. I tillegg sikrer det en sømløs og bærekraftig reise over landegrensen til Sverige. 

Sammen med flere store og små byggeprosjekter som nå pågår på jernbanen i Trøndelag, vil elektrifiseringen gi et kraftfullt løft på samferdselsområdet i regionen. Utbyggingen ferdigstilles innen utgangen av 2024.

Det er første gang siden elektrifiseringen av Dovrebanen i 1970 at en jernbanestrekning i Trøndelag blir elektrifisert.

Bildet viser kart over strekningene som elektrifiseres

Bildet viser kart over strekningene som elektrifiseres Foto: Bane NOR

Når de aktuelle banestrekningene står klare for drift av elektriske tog, vil reisende og godstransportører få et langt bedre jernbanetilbud. Moderne persontog har bedre komfort, enklere av- og påstigning og nesten dobbelt så mange sitteplasser som i dag. Godstransportørene får anledning til å kjøre togene både billigere og noe raskere enn hva man kan i dag, og det blir mulig å kjøre lengre tog. Motorstøyen fra elektriske tog er også betydelig mindre enn ved dieseldrevne tog, og utslipp av klimagasser reduseres.

På Meråkerbanen betyr elektrifiseringen at det blir et forbedret tilbud for godstransport mellom Norge og Sverige, all den tid jernbanen allerede er elektrifisert på svensk side fram til norskegrensen ved Storlien. Meråkerbanen blir en strategisk viktig banestrekning med tanke på muligheten for omkjøring mellom Trøndelag og Østlandet. Den blir også et sentralt bindeledd mellom det norske og det nordiske jernbanenettet. Ikke minst vil strekningen kunne tilby et langt bedre tilbud med persontog lokalt inn mot svenskegrensen og til utfartsdestinasjoner både i Meråker og Åre, for å nevne noe.

Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen innebærer en investering på ca. 2,1 milliarder kroner.

Videoer fra prosjektet

Nyttig informasjon

Her finner du brosjyrer som gir informasjon om miljøgevinst og bærekraft ved bruk av elektrisk drevet tog samt hvordan du forholder deg til elektrisk jernbane.

Milepæler i prosjektet

Nabo til jernbanen?

Oversikt over hvor vi jobber nå

Her kan du følge arbeidene som er i gang og hvor vi jobber. Her ligger også varsler og utsendt informasjon knyttet til elektrifiseringen

Berørte toglinjer

Arbeidet med å elektrifisere Trønder- og Meråkerbanen blir hovedsakelig gjennomført på natten når det ikke går tog. Strekningene vil likevel kunne være berørt til ulike tidspunkt, blant annet deler av driftsdøgnet i helgene på Trønderbanen, men vi gjør det vi kan for ikke å berøre togavgangene mer en høyst nødvendig. Se NÅ-appen for mer nøyaktig informasjon om reisen din.

Nyheter

Flere nyheter

Her kan du lese flere nyheter om elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen

Teknisk om elektrifiseringen

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om elektrifiseringen, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Du treffer oss lettest på e-post eller telefon.

Nabotelefonen er betjent mellom kl. 0900 og kl. 1500 alle arbeidsdager. 
Det er ikke mulig å legge igjen beskjed eller sende sms til denne telefonen.

Nabotelefon

Adresse :

Besøksadresse: Osloveien 105, 7017 Trondheim
Fakturaadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar