Dobbeltspor Arna-Bergen

Vi har bygget en ny tunnel fra Arna til Bergen, gjennom fjellet Ulriken. Når rehabiliteringen av den opprinnelige tunnelen er fullført, vil de to tunnelene til sammen utgjøre et dobbeltspor gjennom fjellet.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Bergensbanen
Fotografi sett fra luften av fjellparti med inntegnet tunneltrase

Markeringene viser hvor de to tunnelene går gjennom fjellet Ulriken. Ny tunnel har stiplet, rød linje, mens den opprinnelige har heltrukket, grå linje. Illustrasjon: Norconsult, Bane NOR

Hva bygger vi og hvorfor?

Strekningen mellom Arna og Bergen er svært tett trafikkert. Dagens enkeltspor har for dårlig kapasitet, og bygging av dobbeltspor på strekningen vil bedre situasjonen både for gods- og persontrafikken. Dobbeltsporet vil også legge til rette for økt hastighet og mer fleksibel ruteplanlegging.

Ny tunnel på 7,8 km. gjennom Ulriken utgjør størstedelen av traseen fra Arna til Bergen. Den nye tunnelen ble tatt i bruk i desember 2020, og går fra Arna stasjon til Fløen på bysiden i Bergen.

Nå pågår rehabiliteringen av den opprinnelige tunnelen - som sammen med ny tunnel vil utgjøre dobbeltsporet gjennom fjellet.

I desember 2022 åpnet nye Arna stasjon og kryssingssporet mellom tunnelene, mens resten av den gamle tunnelen og dobbeltsporet videre inn til Bergen stasjon vil være ferdig først i 2024, når prosjekt Nygårdstangen-Bergen-Fløen er fullført. 

Milepæler i prosjektet

Nyheter om prosjektet

Nye Arna stasjon har åpnet

11. desember 2022 åpnet nye Arna stasjon med et nytt, gjennomgående spor, med tilhørende plattformer og publikumsfasiliteter. Ombyggingen har gjort stasjonen mer effektiv for togtrafikken, og den er også tilpasset alle typer brukere.

Kontaktinformasjon

Bane NOR Kundeservice

Adresse :

Pb 4350, 2308 Hamar

Åpningstider

Mandag til fredag
kl. 08:00 - 19:00

Lørdag/søndag/helligdager
kl. 09:00 - 15:00

Jul- og nyttårsaften
kl. 08:00 - 12:00