Oppgradering av Kolbotn stasjon

Vi skal oppgradere Kolbotn stasjon. Plattformene skal forlenges så de kan brukes av doble togsett, antall spor skal ned fra tre til to, og det skal bli sikrere og bedre atkomst.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Planprosjekt
  • Østfoldbanen
Plattform og togspor

Det har lenge vært behov for å oppgradere Kolbotn stasjon. Foto: Bane NOR

På denne siden:

Hva jobber vi med og hvorfor?

Kolbotn stasjon er en av flere stasjoner som skal oppgraderes i forbindelse med innføringen av nye, lengre togsett på lokaltogstrekningene Spikkestad-Lillestrøm (L1) og Oslo-Ski (L2).

Planene innebærer at plattformene skal forlenges. Stasjonen skal også bygges om fra tre til to spor. Planlegging av stasjonen skjer i tett samarbeid med Nordre Follo kommune.

Den nye stasjonen får universell utforming, det vil si at den er tilrettelagt for bevegelses- og synshemmede. 

De nye plattformene skal gi plass til nye og lengre lokaltog, som etter planen skal innføres på L1 og L2 i løpet av 2025 og 2026.

Status

Plandokumenter og planprosessen

Reguleringsplanen for Kolbotn stasjon ble vedtatt i desember 2020. Planen beskriver løsningene for en ny og oppgradert to-spors stasjon med universell utforming, en betongtunnel under sporene (en undergang) og en ny forbindelse mellom sporene nord og sør for stasjonen. 

Utbyggingen av Kolbotn stasjon inngår i en portefølje av prosjekter som skal legge til rette for innføring av nytt togmateriell på lokaltogstrekningene Oslo-Ski (L2) og Spikkestad-Lillestrøm (L1). Vi jobber nå med en felles plan for gjennomføring og effektuttak for alle stasjonstiltakene samlet. Ved å samkjøre blant annet behov for stenging av banen i en felles gjennomføringsplan, sikrer vi at togpassasjerene blir minst mulig berørt i byggeperioden.

Plandokumenter Kolbotn stasjon

Her finner du de viktigste plandokumentene fra reguleringsplanen for Kolbotn stasjon.

Nyheter

Arbeider på Kolbotn i 2024

Ombyggingen av Kolbotn stasjon er i gang, og i sommer skal vi gjøre flere tiltak som vil medføre støy. Arbeidene inkluderer boring og spunting i sporområdet på stasjonen.

Parkeringsplass stengt fra 1. juli

Bane NOR skal bygge om Kolbotn stasjon. I forbindelse med dette blir det nødvendig å stenge parkeringsplassen ved stasjonen. Den skal brukes til anleggsformål.

Kolbotn får nytt sikringsanlegg

Denne uken har Bane NOR signert kontrakt med RIAS for etablering av nytt sikringsanlegg på Kolbotn stasjon. Stasjonen skal bygges om, og uten et fungerende sikringsanlegg så kan ikke togene gå.