Sukkertoppen Kryssingsspor

Vi arbeider med å styrke kapasiteten for gods- og person trafikk på Nordlandsbanen. Som et ledd i dette planlegger vi å bygge et kryssingsspor på Saltfjellet.

  • Nordlandsbanen
  • Nordland
  • Planprosjekt
Spor på Nordlandsbanen ved Sukkertoppen på Saltfjellet med blå himmel i bakgrunnen

Nordlandsbanen ved Sukkertoppen på Saltfjellet Foto: Knut Runningen

Om prosjektet

I henhold til Nasjonal transportplan 2025-2036 skal kapasiteten for kombigods på Nordlandsbanen mellom Trondheim og Bodø bedres. Et nytt kryssingsspor på Saltfjellet er ett av flere nødvendige tiltak for å oppnå økt kapasitet og bedre fleksibilitet i togtrafikken.

På bakgrunn av utredninger og områdets egnethet er det klart at det nye kryssingssporet må etableres ved Sukkertoppen eller Semska på Saltfjellet. Kryssingssporet blir ca. 900-1000 meter langt og det skal vurderes om det må etableres snøoverbygg der kryssingssporet koples sammen med eksisterende spor.

Prosjektet har som mål å ha på plass en vedtatt reguleringsplan i løpet av 2025. Hvis prosjektet blir prioritert og det foreligger en investeringsbeslutning, kan byggestart tidligst skje i 2028.