Varsle om kritikkverdige forhold

Vet du om kritikkverdige forhold i Bane NOR? Her kan du melde ifra. Alle henvendelser tas alvorlig, og du kan varsle anonymt.

På denne siden:

Arbeidet vi gjør for Bane NOR skal utføres med integritet. Vi skal være stolte over vårt bidrag for å gjøre transportsektoren mer klimavennlig, bærekraftig og effektiv.

Våre verdier, åpenhet og engasjement, fordrer at vi sier ifra dersom vi opplever brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer. Men det er ikke enkelt. Særlig ikke hvis våre ledere eller kolleger går over streken. Derfor har vi en kanal som gjør det mulig å si ifra, enten med fullt navn eller anonymt.

Informasjon om varsling av kritikkverdige forhold

Slik varsler du

Meld fra til oss gjennom varslingskanalen vår, slik at vi kan fange opp og følge opp kritikkverdige forhold.

Er du reisenden eller nabo til jernbanen og ønsker å klage på ulike forhold? Kontakt Kundeservice. Denne typen henvendelser blir ikke besvart i varslingskanalen.

Flere måter å varsle på

Ønsker du ikke å bruke den elektroniske varslingstjenesten? Du kan også:

  • Ringe KPMGs varslingstelefon:  (+47) 406 39 400(åpnes i ny fane).
    Åpningstid er mandag-fredag kl. 09.00-15.30.
    Innringers telefonnummer er ikke synlig for den som svarer.
  • Kontakte KPMG på e-post: varsling@kpmg.no
  • Sende et brev i posten til: KPMG v/Gransking og Compliance, Postboks 7000 Majorstuen, N-0306 Oslo
  • Du kan også avtale personlig oppmøte hos varslingsmottaket i KPMGs lokaler på Majorstuen i Oslo.
  • Du kan også varsle direkte til Compliance Officer, som leder varslingssekretariatet i Bane NOR.

Du har også rett til å varsle andre tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter (for eksempel Arbeidstilsynet, Datatilsynet eller Politiet).

Varsle om ødelagte gjerder, manglende skilting o.l.

Fyll ut skjema og meld fra om ødelagte gjerder, tagging, manglende skilting, tog som ikke tuter, hærverk, mangler eller andre hendelser.