Forside

Mer på skinner setter mindre spor

Vi bygger, vedlikeholder og drifter jernbane over hele landet.

Les vår historie

Nyheter og aktuelt

Intern analyserapport etter hendelsen på Follobanen

Den direkte årsaken til at Follobanen ble stengt 19. desember i fjor er mangler i utførelse av skjøter og endeavslutninger, og vanndrypp på en isolator. Det konkluderer våre interne undersøkelser. I tillegg peker vi på organisatoriske forhold som viktige læringspunkter.

Arbeid på jernbanen i sommer

Når mange togpendlere har ferie, må vi benytte muligheten til å vedlikeholde jernbanen. Da stanser vi togtrafikken og passasjerer må ta buss for tog.

Om oss i Bane NOR

Planoverganger

Toget kan ikke svinge unna og kan bruke opp til en kilometer på å stoppe. Det er med livet som innsats å ikke følge trafikkreglene på en planovergang.

Strategi mot 2025

Vi har tre hovedmål: styrke arbeidet med bærekraft, øke kundefokuset og bli mer kostnadseffektive. Les mer om strategien vår fram mot 2025.

Våre prosjekter

Dobbeltspor gjennom Eidsvoll

Bane NOR bygger 13,5 km med dobbeltspor på strekningen Venjar-Eidsvoll stasjon-Langset. Dette er et viktig bidrag til kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog på strekningen mellom Oslo og Hamar.

Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Vi bygger dobbeltspor gjennom Stange kommune, fra Kleverud i sør til Åkersvika i nord. Når sporet står klart får togpassasjerer flere avganger og kortere reisetid mellom Hamar og Oslo.

Godstiltak mellom Oslo og Bergen

Vi arbeider med å styrke kapasiteten for godstrafikk mellom Oslo og Bergen. Først legger vi til rette for lengre godstog ved å forlenge tre kryssingsspor på Dale, Veme og Sandermosen.