Forside

Vi utvikler og drifter det norske jernbanenettet

Bane NOR har ansvar for drift, vedlikehold og bygging av jernbane i hele landet.

Les mer om oss

Nyheter og aktuelt

Ingen endring i vannkvaliteten på Åsland

Prøvetaking av drikkevannsbrønner på Åsland viser verdier godt under WHOs anbefaling for uran. Det er heller ikke registrert skader på vannlevende organismer i bekkene som får tilsig av vann fra masser fra tunnelboringen på Follobanen.

Randklev bru åpner før sommeren

Inspeksjonen av bruelementene til Randklev bru sør for Ringebu viser at skadeomfanget er begrenset, og at det er mulig å gjenbruke elementene.

Hendelser på jernbanen

Her finner du status over situasjonen etter ekstremværet og utfordringene på Dovrebanen og Randklev bru. Vi har også satt opp et webkamera ved Randklev bru så du kan følge utbedringene.

Alt du bør vita om planovergangar

Toget kan ikkje svinga unna og kan bruka opptil éin kilometer på å stoppa. Det er med livet som innsats å ikkje følgja trafikkreglane på ein planovergang.

Om oss i Bane NOR

Strategi mot 2025

Vi har tre hovedmål: styrke arbeidet med bærekraft, øke kundefokuset og bli mer kostnadseffektive. Les mer om strategien vår fram mot 2025.

Våre prosjekter

Gjenoppbygging av Randklev bru

Randklev bru i Ringebu kommune vart teken av flaum og øydelagt etter ekstremvêret «Hans» herjingar på Austlandet og derfor er delar av Dovrebanen er stengt for togtrafikk. Me har førebels ingen prognose for når me kan opna strekninga for trafikk.

Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Vi bygger dobbeltspor gjennom Stange kommune, fra Kleverud i sør til Åkersvika i nord. Når sporet står klart får togpassasjerer flere avganger og kortere reisetid mellom Hamar og Oslo.

Godstiltak mellom Oslo og Bergen

Me arbeider med å styrkja kapasiteten for godstrafikk mellom Oslo og Bergen. Først legg me til rette for lengre godstog ved å forlengja tre kryssingsspor på Dale, Veme og Sandermosen.