Forside

Vi utvikler og drifter det norske jernbanenettet

Bane NOR har ansvar for drift, vedlikehold og bygging av jernbane i hele landet.

Les mer om oss

Nyheter og aktuelt

Ni dager med buss gir bedre bane langs Mjøsa

Togtrafikken mellom Eidsvoll og Lillehammer tar pause fra 7. til 15. oktober mens Bane NOR gjør viktig arbeid med å utvikle den mest klimavennlige transportåren mellom Oslo og Innlandet.

Hendelser på jernbanen

Her finner du status over situasjonen etter ekstremværet og utfordringene på Dovrebanen og Randklev bru.

Oversvømte jernbanespor etter ektstremværet Hans.

Alt du bør vita om planovergangar

Toget kan ikkje svinga unna og kan bruka opptil éin kilometer på å stoppa. Det er med livet som innsats å ikkje følgja trafikkreglane på ein planovergang.

Bom med påskrift om å køyra ned bommen ved fare

Om oss i Bane NOR

Strategi mot 2025

Vi har tre hovedmål: styrke arbeidet med bærekraft, øke kundefokuset og bli mer kostnadseffektive. Les mer om strategien vår fram mot 2025.

Våre prosjekter

Dobbeltspor gjennom Eidsvoll

Bane NOR bygger 13,5 km med dobbeltspor på strekningen Venjar-Eidsvoll stasjon-Langset. Dette er et viktig bidrag til kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog på strekningen mellom Oslo og Hamar.

Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Vi bygger dobbeltspor gjennom Stange kommune, fra Kleverud i sør til Åkersvika i nord. Når sporet står klart får togpassasjerer flere avganger og kortere reisetid mellom Hamar og Oslo.

Godstiltak mellom Oslo og Bergen

Vi arbeider med å styrke kapasiteten for godstrafikk mellom Oslo og Bergen. Først legger vi til rette for lengre godstog ved å forlenge tre kryssingsspor på Dale, Veme og Sandermosen.