Mer tog

Visste du at ett pendlertog fjerner 600 biler fra veien?

Finn ut hvordan

Vi knytter by og bygd tettere sammen. Vi bygger og moderniserer jernbanen slik at folk kan bo der de vil, jobbe der de må og reise mest mulig bærekraftig. Se våre markedskampanjer om hvordan vi jobber for å få det til!

Jernbanens miljøfortrinn

Vi må bygge på grått for å unngå nedbygging av natur

Nedbyggingen av norsk natur skjer i et høyt tempo. Stadig mer areal går fra grønt til grått, i form av nye veier, hus og hytter. Hvordan får vi mer bærekraftig transport, flere boliger og arbeidsplasser der mange vil bo og jobbe? Når vi bygger på grått, bygger vi på areal hvor det allerede har vært bygget.

Vi forbedrer og moderniserer jernbanen for at flere kan ta mer tog

Derfor er toget barnefamiliens beste venn

Mer på skinner setter mindre spor. Det betyr ikke bare at tog gir mindre CO2-utslipp, men også tryggere skoleveier, sunnere omgivelser og grønnere oppvekstmiljø. Det er godt nytt for familien Skare Andersen.

Stian pendler med Drammenbanen hver uke

Stian Kirkerud Særnmo (41) pendler ukentlig med Drammenbanen til og fra jobb. Vi har tatt en prat med han om opp- og nedturene med pendlerlivet og om moderniseringen av jernbanen.

Vi bygger ut jernbanen

Våre utbyggingsprosjekter

Vi jobber med å forbedre og utbygge jernbanen for at flere kan ta mer tog, mer gods kan fraktes på enmer bærekraftig måte.

Vårt arbeid med bærekraft

Når flere reiser med jernbane, og mer gods fraktes på skinner, blir Norge mer bærekraftig. Det kutter klimagassutslipp, er energieffektivt og arealbesparende.