Mer på skinner setter mindre spor

Mor og barn står på en togstasjon

Vi forbedrer og moderniserer jernbanen for at flere kan ta mer tog

Derfor er toget barnefamiliens beste venn

Mer på skinner setter mindre spor. Det betyr ikke bare at tog gir mindre CO2-utslipp, men også tryggere skoleveier, sunnere omgivelser og grønnere oppvekstmiljø. Det er godt nytt for familien Skare Andersen.

Mann og kvinne løfter et barn i solnedgang

Stian pendler med Drammenbanen hver uke

Stian Kirkerud Særnmo (41) pendler ukentlig med Drammenbanen til og fra jobb. Vi har tatt en prat med han om opp- og nedturene med pendlerlivet og om moderniseringen av jernbanen.

Tog på jernbanestasjon i mørke

Vi bygger ut jernbanen

Våre utbyggingsprosjekter

Vi jobber med å forbedre og utbygge jernbanen for at flere kan ta mer tog, mer gods kan fraktes på enmer bærekraftig måte.

Vårt arbeid med bærekraft

Når flere reiser med jernbane, og mer gods fraktes på skinner, blir Norge mer bærekraftig. Det kutter klimagassutslipp, er energieffektivt og arealbesparende.