Banepodden

Hør hvordan jernbanen og moderne knutepunkt bidrar til å skape en bærekraftig fremtid

Lytt til podkast

For at flere kan ta mer tog

Hver eneste dag jobber vi for å gjøre jernbanen og knutepunkt til en stadig viktigere del av det moderne Norge. Vår viktigste jobb er å stadig å forbedre oss; effektivisere, profesjonalisere og modernisere. Derfor arbeider våre over 3.000 ansatte hele tiden for at stadig flere kan ta mer tog. Alt for at tog skal være en attraktiv løsning for deg, og for samfunnet. 

Vi forbedrer og moderniserer for at flere kan ta mer tog

40 k
Tonn per år i reduksjon av CO2 utslipp med InterCity
0,1%
Andel nasjonale klimautslipp fra jernbanen
25 k
Personer kan jernbanen frakte per time
40
Miljøvennlige godstog på Dovrebanen i døgnet
128
Trailere i døgnet som skal erstattes med togtransport

Jente som ikke vil vente

I dag er Amirah fem år. I 2030 vil hun være 14. Innen da har Norge forpliktet seg til å halvere sine klimautslipp. Toget kan ta oss raskere mot dette målet.

For at flere kan ta mer tog

I Bane NOR jobber vi hver eneste dag for at flere kan ta mer tog. Alt for å gjøre jernbanen og knutepunkt til en stadig viktigere del av det moderne Norge.

Din togreise er viktigere, og riktigere, enn du tror!

Ja, tog er miljøvennlig. Men visste du at Bane NOR også ivaretar bærekraft på andre områder? Det er det store bildet som er avgjørende for at bærekraftmålene skal nås.

Gods på bane - fra trailer til tog

For å nå klimamålene, må gods flyttes fra vei til bane. Les hvordan vi jobber for å nå klimamålene i Parisavtalen.

Ole nær sporet

Ole og familien bor sentralt i Oslo, nær flere av Norges viktigste knutepunkt. Utvikling av flere bomiljøer der mange kan jobbe og bo i nærheten av toget, kan bety mye for framtiden til Ole og hans generasjon.

Europa ser til Bane NOR for en bærekraftig utvikling

Bane NOR ligger helt i front med en bærekraftig teknologi på jernbanen i Europa. Her kan du lese hvordan.

Les hva gode knutepunkt kan bety for deg, nå og i fremtiden

Gode knutepunkt skaper gode liv

En effektiv og moderne jernbane gir 1,7 millioner mennesker på Østlandet stadig nye muligheter. Utvikling av gode knutepunkt der folk både kan bo og jobbe, skal bidra til at enda flere utnytter mulighetene.

Sykkelhotell, sparkesykkel og flygende teppe

Med trygg parkering for sykler og andre tohjulinger øker stasjonen sin verdi som knutepunkt.

Perle pendler

Nicolas Perle er fra Finnmark. Der har de ikke tog. Nå er toget blitt en viktig del av livet han vil leve.

Joanne mellom byen og landet

Noen pendlerliv er mer kontrastfylte enn andre. I Joannes liv har pendling mellom ulike interesser blitt en livsstil.

Silkeføre på Ski

Et godt knutepunkt skal gi en følelse av flyt. Derfor er silkeføre et ideal for nye Ski stasjon – ikke bare på grunn av ordspillet.

Banepodden

Hør hva vi gjør for at flere kan ta mer tog.

Lytt til podkast

Eventyret ved elva

Drammen er en askepott blant byer. Eventyret fortsetter, med toget i en hovedrolle.