Nytt dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord

Bane NOR arbeider med planer for nytt dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord på Vestfoldbanen. Formålet er å legge til rette for høyere fart og flere tog mellom Oslo og Skien.

  • Planprosjekt
  • Vestfold og Telemark
  • Vestfoldbanen
Illustrasjon av hvordan ny Sandefjord stasjon kan se ut.

Illustrasjon av hvordan ny Sandefjord stasjon kan se ut. Foto: Bane NOR

På denne siden:

Hva jobber vi med og hvorfor?

Utbyggingen av strekningen Stokke-Sandefjord er ett av flere nødvendig tiltak for å gjøre det mulig å kjøre to tog i timen og få ned reisetiden mellom Oslo og Skien. Denne tilbudsøkningen er mulig selv om det ikke er bygget dobbeltspor mellom Tønsberg og Stokke, og mellom Sandefjord og Larvik. Disse strekningene kan bygges ut senere, og vil styrke tilbudet på Vestfoldbanen ytterligere.

Hvor skal sporet ligge?

Sandefjord kommunestyre vedtok kommunedelplan for utbyggingen i 2019, og da ble det bestemt hvor korridoren skal ligge. Strekningen starter i Stokke og går på vestsiden av Torp Sandefjord lufthavn. Her planlegger Bane NOR en ny stasjon, nær terminalen på lufthavnen.

Korridoren går videre i tunnel gjennom Mokollen til en ny stasjon i området ved Sandefjord VGS, vest for Sandefjordsveien. Fra stasjonen følger korridoren dagens jernbanetrasé ut av byen i retning Larvik.

Oversiktskart som viser vedtatt korridor for dobbeltspor

Status

Siste nytt

Videre grunnundersøkelser i Vestfold

Bane NOR skal gjøre flere grunnundersøkelser mellom Stokke og Sandefjord. Formålet er å kartlegge grunnforholdene som en del av forberedelsene til en mulig fremtidig dobbeltsporutbygging.

Plandokumenter og planprosessen

Prosjektet har ennå ikke fått mandat til å starte opp det formelle reguleringsplanarbeidet. Det avventes føringer i ny Nasjonal transportplan som vedtas av Stortinget våren 2024.

Kommunedelplan

Her kan du laste ned dokumentene fra kommunedelplanen som ble vedtatt i 2019.

Kontaktpersoner

Ta kontakt om du har noen spørsmål om prosjektet. Vi ber pressen om å kontakte vår kommunikasjonsrådgiver direkte.