Nasjonal læringsarena

Bane NOR har etablert en nasjonal læringsarena for innovasjon og utvikling knyttet til planlegging og sikker gjennomføring av byggeprosjekter.

  • Utbyggingsprosjekt

Når kvikkleire rammer lokalsamfunn

De siste årene har det oppstått flere hendelser i norske kommuner på det sentrale Østlandet, der kvikkleire har blitt en trussel for omgivelsene.

Tar i bruk KlimaGrunn i Moss

Det har nå vært gjennomført prøveboringer av kvikkeleiregrunnen ved Kleberget i Moss sentrum. Prøvene som er tatt, er sendt til laboratorium for testing. Med det har startskuddet gått for en mer klimavennlig grunnstabilisering i Bane NORs byggeprosjekt i Moss.

Etablerer læringsarena i Moss

Bane NORs utbyggingsprosjekt Sandbukta-Moss-Såstad er i ferd med å etablere et læringssenter rundt sikker gjennomføring av byggeprosjekter med utfordrende grunnforhold.

Brosjyre om læringsarenaen

Laste ned en brosjyre om læringsarenaen.

Om læringsarenaen

Bakgrunnen for etableringen er utfordringene rundt krevende grunnforhold som bygging av nytt dobbeltspor i Moss har støtt på.

Karoline Vårdal

Pressekontakt og senior kommunikasjonsrådgiver