Togparkering Kongsberg

Bane NOR bygger nye parkeringsplasser for tog i Kongsberg, rett ved Kongsberg stasjon. I tillegg omfatter prosjektet godstiltak langs Numedalsbanen.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Viken
Dronefoto togparkeringen i Kongsberg slik det så ut før arbeidene startet.

Hva bygger vi og hvorfor?

Bane NOR bygger nye parkeringsplasser for tog i Kongsberg. De tre nye sporene skal ligge ved dagens togparkering, rett ved Kongsberg stasjon. I tillegg omfatter prosjektet godstiltak langs Numedalsbanen.

Færre tomme tog

Det er behov for nye togparkeringsplasser for å håndtere den forventede økningen i togtrafikk i årene som kommer. Det blir også ofte kjørt tomme tog mellom Kongsberg og Drammen, og de nye plassene gjør at det vil skje langt sjeldnere enn i dag.

Automatisering av planoverganger

Langs Numedalsbanen blir fem planoverganger automatisert. På denne måten øker godskapasiteten på banen betraktelig. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i november 2023.

Søndagsarbeid på Flesberg

På Flesberg tømmerterminal vil det fremover være arbeid på søndager i tidsrommet 7-19.

Milepæler i prosjektet

Berørte toglinjer

Toglinjene vil kunne være berørte til ulike tidspunkt, men vi gjør det vi kan for å berøre toglinjene minst mulig. Se NÅ-appen for mer nøyaktig informasjon om reisen din.

Kontaktinformasjon

Nabokontakt

Mer informasjon

Nabokontakttelefonen er betjent på hverdager mellom kl. 0900 og kl. 1500.

Hvis du ikke får svar, kan det skyldes at flere ringer samtidig. Da ringer vi deg opp igjen. Ved akutte hendelser, som ikke kan vente til neste arbeidsdag, kan du ringe prosjektets beredskapstelefon: 916 56 253.

Kontaktpersoner