Dobbeltspor gjennom Eidsvoll

Bane NOR bygger 13,5 km med dobbeltspor på strekningen Venjar-Eidsvoll stasjon-Langset. Dette er et viktig bidrag til kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog på strekningen mellom Oslo og Hamar.

 • Utbyggingsprosjekt
 • Dovrebanen
 • Gardemobanen
 • Dobbeltspor gjennom Eidsvoll
Dronefoto av den nye brua med den gamle jernbanebrua, E6-bruene og Mjøsa i bakgrunnen.

Når prosjektet åpner i oktober i år, skal togene kjøre i 200 km/t over den nye Minnevika jernbanebru. Foto: Bane NOR

Hva bygger vi og hvorfor?

Utbyggingen skal bidra til at samfunnet når målene for miljøvennlig kollektivtransport og knutepunktsutvikling.

Sammen med dobbeltsporet Kleverud-Sørli-Åkersvika, som står ferdig i 2027, vil Venjar-Langset bidra til to tog i timen i grunnrute mellom Oslo og Hamar. De raskeste fjerntogene vil bruke under én time på strekningen, og det blir også bedre vilkår for godstogene. 

Utbyggingen fra Venjar til Langset er delt i to reguleringsplaner og to entrepriser:

 1. Fra Venjar til nord for Eidsvoll stasjon 
 2. Fra nord for Eidsvoll stasjon til Langset

Følg prosjektet

Få oppdateringer og nabovarsler på Facebook-siden vår.

Venjar – Eidsvoll nord

I 1998 stod Gardermobanen ferdig med dobbeltspor fram til Venjar i Eidsvoll kommune. Strekningen videre fra Venjar til Eidsvoll stasjon var en flaskehals med bare ett spor. Nå har vi bygd et nytt spor på østsiden, parallelt med det gamle.

Strekningen går gjennom et kupert ravinelandskap med løsmasser og krevende grunnforhold. Syd for stasjonen består omtrent en tredjedel av strekningen av bruer og tunneler.

På Eidsvoll stasjon har vi gjort nødvendige jernbanetekniske tilpasninger, og 500 meter nord for stasjonsbygningen har et nytt koblingshus kommet på plass. Parsellen strekker seg videre ca. 5 km nordover fra stasjonen, slik at den totale lengden er ca. 9 km.

Hovedentreprenør for arbeidene var NCC Norge, og arbeidene startet opp høsten 2018. Dobbeltsporet fram til Eidsvoll stasjon ble tatt i bruk i september 2022, mens strekningen videre nordover åpner i oktober 2023.

 • Fire km enkeltspor parallelt med det gamle sør for Eidsvoll stasjon.
 • Fem km nytt dobbeltspor fra Eidsvoll stasjon og nordover.
 • Wergeland betongkulvert gjennom løsmasser (380 m)
 • Fire andre underganger/kulverter: Dønnumryggen (108 m), Bjerkegutua (18 m), Kommisrud (22 m), Dokknes (19 m)
 • Fem jernbanebruer: Nessa (161 m), Kvisldalen (281 m), Mork (197 m), Ålborgveien (143 m), Doknesevja (36 m)
 • Nytt koblingshus og bygging av jernbanetekniske anlegg.
Kart over strekningen hvor bruer og kulverter er markert.

Traseen mellom Venjar og Eidsvoll stasjon. Illustrasjon: Bane NOR

Eidsvoll nord - Langset

Like nord for Eidsvoll stasjon starter Dovrebanen som er hovedforbindelsen fra Oslo til Innlandet og Trøndelag. På de første 4,5 kilometerne bygger vi et helt nytt dobbeltspor for hastigheter opp til 200 km/t.

På Minnesund bygger vi ny jernbanebru, Minnevika bru, som går over til Langset. Så vidt inne på land bygger vi neste bru, Strandheim jernbanebru, som går under fylkesveibrua, for vi kobler oss på dobbeltsporet som i 2015 ble ferdig mellom Langset og Kleverud. 

Den 836 meter lange Minnevika jernbanebru var ferdig støpt like før jul i 2022, og i 2023 bygges det jernbane på brua. Brua bæres av 268 «svevende» stålpeler i løsmasser, totalt 11.300 meter. Brua har 20 akser og et hovedspenn på 100 meter. Her skal Skibladner seile under brua. Etter å ha tatt pause i byggeperioden, er Mjøsas hvite svane tilbake på Vorma til Eidsvoll fra 18. juni 2023.

Hovedentreprenør for strekningen er arbeidsfellesskapet Hæhre PNC. Arbeidene startet høsten 2019 og er i rute til den planlagte åpningen i oktober i år.

 • 4,5 km med nytt dobbeltspor
 • Jernbanebruer: Minnevika (836 m), Julsruddalsevja (65 m), Strandheim (61 m).
 • Kulverter i løsmasser: Kråkvål (80 m), Sætre (48 m).
Kart over traseen hvor bruer og konstruksjoner er markert.

Nordre del av strekningen fra Eidsvoll til Langset Illustrasjon: Bane NOR

Milepæler i prosjektet

Kontaktinformasjon

For å komme i kontakt med oss, kan du bruke prosjektets egen e-postadresse: eidsvoll_utbygging@banenor.no, du kan finne oss på Facebook (åpnes i ny fane) , eller du kan ta direkte kontakt med en av personene nedenfor. 

Vi holder til på Bane NORs rigg på Botshaugtangen 94, ca. 500 meter nord for Eidsvoll stasjon. 

Kontortid: 08:00-15:45 (08:00-15:00 fra midten av mai til midten av september).