Dobbeltspor gjennom Eidsvoll

I oktober 2023 åpnet Bane NOR 13,5 km med dobbeltspor på strekningen Venjar-Eidsvoll stasjon-Langset. Dette er et viktig bidrag til kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog på strekningen mellom Oslo og Hamar.

 • Utbyggingsprosjekt
 • Dovrebanen
 • Gardemobanen
 • Dobbeltspor gjennom Eidsvoll
Et grønt Vy-tog med Vorma, gammel og ny jernbanebru i bakgrunnen.

Toget med inviterte gjester på nytt dobbeltspor ved Minnesund ved åpningsmarkeringen 23. oktober 2023. Foto: Hans-Petter Lyshaug, Bane NOR

På denne siden:

Hva bygger vi og hvorfor?

Utbyggingen skal bidra til at samfunnet når målene for miljøvennlig kollektivtransport og knutepunktsutvikling.

Sammen med dobbeltsporet Kleverud-Sørli-Åkersvika, som står ferdig i 2027, vil Venjar-Langset bidra til to tog i timen i grunnrute mellom Oslo og Hamar. De raskeste fjerntogene vil bruke under én time på strekningen, og det blir også bedre vilkår for godstogene. 

Utbyggingen fra Venjar til Langset er delt i to reguleringsplaner og to entrepriser:

 1. Fra Venjar til nord for Eidsvoll stasjon 
 2. Fra nord for Eidsvoll stasjon til Langset

Følg prosjektet

Få oppdateringer og nabovarsler på Facebook-siden vår.

Venjar – Eidsvoll nord

I 1998 stod Gardermobanen ferdig med dobbeltspor fram til Venjar i Eidsvoll kommune. Strekningen videre fra Venjar til Eidsvoll stasjon var en flaskehals med bare ett spor. Nå har vi bygd et nytt spor på østsiden, parallelt med det gamle.

Strekningen går gjennom et kupert ravinelandskap med løsmasser og krevende grunnforhold. Syd for stasjonen består omtrent en tredjedel av strekningen av bruer og tunneler.

På Eidsvoll stasjon har vi gjort nødvendige jernbanetekniske tilpasninger, og 500 meter nord for stasjonsbygningen har et nytt koblingshus kommet på plass. Parsellen strekker seg videre ca. 5 km nordover fra stasjonen, slik at den totale lengden er ca. 9 km.

Hovedentreprenør for arbeidene var NCC Norge, og arbeidene startet opp høsten 2018. Dobbeltsporet fram til Eidsvoll stasjon ble tatt i bruk i september 2022, mens strekningen videre nordover åpnet i oktober 2023.

 • Fire km enkeltspor parallelt med det gamle sør for Eidsvoll stasjon.
 • Fem km nytt dobbeltspor fra Eidsvoll stasjon og nordover.
 • Wergeland betongkulvert gjennom løsmasser (380 m)
 • Fire andre underganger/kulverter: Dønnumryggen (108 m), Bjerkegutua (18 m), Kommisrud (22 m), Dokknes (19 m)
 • Fem jernbanebruer: Nessa (161 m), Kvisldalen (281 m), Mork (197 m), Ålborgveien (143 m), Doknesevja (36 m)
 • Nytt koblingshus og bygging av jernbanetekniske anlegg.
Kart over strekningen hvor bruer og kulverter er markert.

Traseen mellom Venjar og Eidsvoll stasjon. Illustrasjon: Bane NOR

Eidsvoll nord - Langset

Like nord for Eidsvoll stasjon starter Dovrebanen som er hovedforbindelsen fra Oslo til Innlandet og Trøndelag. På de første 4,5 kilometerne har vi bygd et helt nytt dobbeltspor for hastigheter opp til 200 km/t.

På Minnesund har vi bygd ei ny jernbanebru, Minnevika bru, som går over til Langset. Så vidt inne på land bygde vi neste bru, Strandheim jernbanebru, som går under fylkesveibrua, før vi koblet oss på dobbeltsporet som i 2015 ble ferdig mellom Langset og Kleverud. 

Den 836 meter lange Minnevika jernbanebru var ferdig støpt like før jul i 2022, og i 2023 ble de jernbanetekniske anleggene bygd ferdig. Brua bæres av 268 «svevende» stålpeler i løsmasser, totalt 11.300 meter. Brua har 20 akser og et hovedspenn på 100 meter. Her seiler Skibladner under brua. Etter å ha tatt tre års pause i byggeperioden, var Mjøsas hvite svane tilbake på Vorma til Eidsvoll 18. juni 2023.

Hovedentreprenør for strekningen er arbeidsfellesskapet Hæhre PNC. Arbeidene startet høsten 2019 og strekningen ble tatt i bruk i oktober 2023 som planlagt.

 • 4,5 km med nytt dobbeltspor
 • Jernbanebruer: Minnevika (836 m), Julsruddalsevja (65 m), Strandheim (61 m).
 • Kulverter i løsmasser: Kråkvål (80 m), Sætre (48 m).
Kart over traseen hvor bruer og konstruksjoner er markert.

Nordre del av strekningen fra Eidsvoll til Langset Illustrasjon: Bane NOR

Milepæler i prosjektet

Relaterte prosjekter

På Dovrebanen bygger Bane NOR også ca. tre mil med nytt dobbeltspor gjennom Stange, som skal stå ferdig i løpet av 2027.

  Vi bygger dobbeltspor gjennom Stange kommune, fra Kleverud i sør til Åkersvika i nord. Når sporet står klart får togpassasjerer flere avganger og kortere reisetid mellom Hamar og Oslo.

Kontaktinformasjon

For å komme i kontakt med oss, kan du bruke prosjektets egen e-postadresse: eidsvoll_utbygging@banenor.no, du kan finne oss på Facebook(åpnes i ny fane), eller du kan ta direkte kontakt med en av personene nedenfor. 

Vi holder til på Bane NORs rigg på Botshaugtangen 94, ca. 500 meter nord for Eidsvoll stasjon. 

Kontortid: 08:00-15:45 (08:00-15:00 fra midten av mai til midten av september).

Nyheter fra prosjektet

– Snart kan du gå og sykle her

Det nye dobbeltsporet gjennom Eidsvoll åpnet i oktober i fjor, men ennå er ikke jobben helt ferdig. Det viktigste som gjenstår i år, er turveien «Vormtråkk» som stort sett følger traseen til det gamle enkeltsporet mellom Eidsvoll stasjon og Langset.

Venjar-Langset kåret til «Årets anlegg»

Til stor jubel ble det ferdige dobbeltsporet gjennom Eidsvoll utropt til «Årets anlegg» under Byggedagene. Prosjektsjef Andrew Croucher mottok «bransjens Oscar» i Oslo 13. mars.

Venjar-Langset er nominert til «Årets anlegg»

I oktober i fjor avsluttet Bane NOR byggingen av 13,5 km med nytt dobbeltspor gjennom Eidsvoll kommune. Nå er prosjektet en av tre finalister i kåringen av «Årets anlegg 2023». Prisutdelingen finner sted 13. mars.

Hedret for godt sikkerhetsarbeid

På Eidsvoll er 13,5 km med nytt dobbeltspor ferdigbygd uten skader av betydning. Tett oppfølging, dialog og samarbeid er stikkord, og like før jul fikk prosjektet Venjar-Langset Bane NORs interne sikkerhetspris for 2023.

Signerte på en god jobb gjort

Smilene satt løst da Bane NOR og entreprenøren Hæhre PNC underskrev delovertagelsen av entreprisen Eidsvoll nord-Langset nylig. Kanskje ikke så rart når overleveringen skjedde før avtalt tid og under stipulert kostnad.