Ny avgrening Østre linje

Prosjektet Ny avgrening Østre linje sikrer økt kapasitet på Ski stasjon for persontogtrafikk på Vestre og Østre linje. Avgreningen er dessuten et første nødvendig steg for å gjøre det mulig å øke togtilbudet langs Østre linje i fremtiden, både for gods- og persontogtrafikk.

  • Planprosjekt
  • Viken
  • Østfoldbanen, Østre linje
Illustrasjon av hvordan det kan se ut.

Illustrasjon Foto: Bane NOR

Om prosjektet

Prosjektet legger til rette for å øke antall togavganger fra fire til seks tog på L2 i timen i begge retninger mellom Oslo og Ski. Sammen med Follobanen vil den nye avgreningen bidra til å fullt ut nyttiggjøre sporkapasiteten som er tilgjengelig på nye Ski stasjon. Ny avgrening vil gjøre det mulig for togene til og fra indre Østfold å kjøre inn på Follobanen, uten å måtte krysse spor på stasjonen, slik de gjør i dag.

Ved Ski splittes Østfoldbanen i Vestre og Østre linje. Ny avgrening Østre linje er et dobbeltspor som er planlagt fra like sør for Ski og til Kråkstad, en strekning på om lag 5,2 km.

Planprogrammet ble fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. juni 2021. Byggestart for prosjektet er forventet i 2025, forutsatt at planprosessen gjennomføres i henhold til tidsplan og at det tas en investeringsbeslutning i Stortinget.

Togparkering Syd for Ski

Tidligere ble Ny avgrening Østre linje planlagt sammen med et togparkeringsanlegg sør for Ski. Høsten 2022 konkluderte Bane NOR med at det var mulig å ta togparkeringsanlegget ut av planene og benytte ledig kapasitet for å parkere togene ved Ski stasjon og i Oslo.

Plandokumenter

Kontaktinformasjon

Nyheter om prosjektet