Planlegging av ventespor på Grorud stasjon

Vi skal øke kapasiteten på Hovedbanen fra 15 til 10 minutters frekvens ved å flytte godstrafikken til et ventespor ved Grorud stasjon. Dette skal frigjøre plass for flere persontog.

  • Planprosjekt
  • Hovedbanen
Grorud stasjon

Bane NOR legger til rette for å øke kapasiteten på Hovedbanen fra 15 til 10 minutters frekvens. Bane NOR/Rambøll

På denne siden:

Om prosjektet Grorud ventespor

Vi skal øke frekvensen på Hovedbanen til 10 minutter ved å opprette et ventespor for godstog ved Grorud stasjon.

Dette vil frigjøre kapasitet for flere persontog. Grorud stasjon vil fortsette å betjene Bane NORs arbeidstog fra Nyland, tomtog mellom Oslo S og Nyland verksted, samt lokomotivrundkjøring for lange godstog som krysser Hovedbanen og Kongsvingerbanen.

Prosjektet er planlagt fullført innen 2032.

Nyheter fra prosjektet

Planprogram sendt til politisk behandling

Forslag til planprogram for kapasitetsøkende tiltak på Grorud stasjon er nå sendt til politisk behandling i Oslo kommune. Når planprogrammet blir fastsatt kan arbeidet med reguleringsplan begynne.

Plandokumenter

Du finner alle dokumenter som er relevante for Grorud stasjon og utbedring på sporkapasitet på Oslo kommunes nettsider.

Her kan du søke i hele kommunens saksarkiv.