Planlegging av ventespor på Grorud stasjon

Bane NOR legger til rette for å øke kapasiteten på Hovedbanen fra 15 til 10 minutters frekvens. I dag er det ikke kapasitet til å kjøre flere persontog gjennom Grorud stasjon. Ved å flytte godstrafikken inn på et ventespor så sikrer vi at godstrafikken ikke hindrer persontogene. Dette gjør det mulig å kjøre flere lokaltog på strekningen. Utbyggingen av ventespor for godstrafikken er planlagt å ferdigstilles i 2032.

  • Oslo
  • Planprosjekt
Grorud stasjon

Bane NOR legger til rette for å øke kapasiteten på Hovedbanen fra 15 til 10 minutters frekvens. Bane NOR/Rambøll

Siste nytt

Plandokumenter

Du kan lese alle dokumenter som er relevante for Grorud stasjon og utbedring sporkapasitet på Oslo kommunes nettsider her https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202302197 (├ąpnes i ny fane)

Spørsmål og svar om Grorud stasjon

Nabo til jernbanen?