Oppgradering av Nittedal stasjon

Nittedal stasjon med tilhørende stasjonsområdet har de siste par årene blitt betydelig oppgradert. I 2023 og 2024 skal arbeider ved stasjonen og langs sporet fullføres.

Foto viser bilvei og jernbanebru.

Her jobber vi nå

På denne siden kan du lese om hva vi jobber med nå, og hva som er planlagt gjennomført i nærmeste fremtid.