Oppgradering av Nittedal stasjon

Nittedal stasjon med tilhørende stasjonsområde har de siste par årene blitt betydelig oppgradert. I 2024 skal arbeider ved stasjonen og langs sporet fullføres.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Gjøvikbanen
  • Vedlikeholdsarbeid
Anleggsområde ved Nittedal stasjon

I 2024 skal veien under jernbanebrua på Nittedal stasjon senkes. Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

På denne siden:

Her jobber vi nå

Her kan du følge med på hva vi jobber med og hva som er planlagt de nærmeste månedene.

Nyheter fra prosjektet

Veiarbeid ved Nittedal stasjon

Bane NOR skal senke Stasjonsveien ved Nittedal stasjon for å øke passeringshøyden under jernbanebroen for kjøretøy. Forberedelsene til veiarbeidet gjøres i uke 26. Hovedarbeidet starter 5. august og vil medføre endringer i trafikkmønsteret utover høsten.