Oppgradering av Nittedal stasjon

Nittedal stasjon med tilhørende stasjonsområdet har de siste par årene blitt betydelig oppgradert. I 2024 skal arbeider ved stasjonen og langs sporet fullføres.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Gjøvikbanen
  • Vedlikeholdsarbeid
Anleggsområde ved Nittedal stasjon

I 2024 skal veien under jernbanebrua på Nittedal stasjon senkes. Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

På denne siden:

Her jobber vi nå

Her kan du følge med på hva vi jobber med og hva som er planlagt de nærmeste månedene.

Kontaktinformasjon

Nyheter fra prosjektet