Kryssingsspor mellom Myrdal og Voss

Vi planlegger fire lange kryssingsspor mellom Myrdal og Voss - på Vieren, Mjølfjell, Urdland og Ygre. Det er også aktuelt å forlenge kryssingssporet på Ustaoset.

  • Planprosjekt
  • Kryssingsspor mellom Myrdal og Voss
Jernbanespor, tog og stasjonsbygning med fjell i bakgrunnen

Bane NOR planlegger fire lange kryssingsspor mellom Myrdal og Voss. Bildet er fra Mjølfjell stasjon. Foto: Målevognsbilde, Bane NOR

På denne siden:

Om prosjektet

Vi planlegger for å kunne bygge to nye og forlenge to av kryssingssporene mellom Myrdal og Voss.

I samme prosjekt planlegger vi for å forlenge kryssingssporet på Ustaoset stasjon. 

Det skal være jevn avstand mellom de fire kryssingssporene som ligger mellom Myrdal og Voss, og byggingen vil legge til rette for at det kan kjøre flere tog på strekningen. 

Kryssingssporene på disse tre stasjonene skal etter planen forlenges:

  • Mjølfjell
  • Urdland
  • Ustaoset

Her planlegges to helt nye kryssingsspor:

  • Vieren holdeplass 
  • Ygre stasjon

Alle kryssingssporene skal kunne brukes av godstog som er opp til 640 meter lange.

For å få full effekt av kryssingssporene, må også den planlagte forlengelsen av kryssingssporet på Dale være gjennomført.

Prosjektet er ikke prioritert i første 6-årsperiode av Nasjonal transportplan for 2025-36, men konsernledelsen i Bane NOR vedtok 30.11.2023 å fortsette planleggingen frem til ferdig detaljplan og godkjent reguleringsplan.

Milepæler i prosjektet