Togparkering Tønsberg

For å kunne tilby flere tog på Vestfoldbanen, trengs det flere plasser til togparkering. I Tønsberg skal det bygges togparkeringsanlegg ved Barkåker.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Vestfoldbanen
  • Vestfold og Telemark

På denne siden:

Hva bygger vi og hvorfor?

Bane NOR skal bygge et anlegg for parkering av 14 togsett ved Barkåker i Tønsberg. Det må til for å kunne utnytte kapasiteten på et nytt dobbeltspor og kjøre flere avganger i timen. Togparkeringen skal stå ferdig når det nye dobbeltsporet åpnes mellom Oslo og Tønsberg i 2025.

Togparkering er et anlegg der togene parkeres om natten og når de ellers ikke er i drift. På et slikt anlegg utføres det enkel service og vedlikehold av togsettene. Anlegget må være tilknyttet jernbanesporet og ha en kapasitet og størrelse som er tilpasset trafikken. Togparkeringsanlegget skal ligge langs det nye dobbeltsporet ved Skotte, nord for Barkåker tettsted i Tønsberg.

Anlegget blir i størrelsesorden 60 dekar. Det skal være plass til å parkere de 14 enkle togsettene som skal brukes til og fra Tønsberg stasjon. Hvert av disse enkle Flirt-settene er 110 meter.

Kapasiteten og antall avganger skal økes på Vestfoldbanen. Etter foreløpige planer skjer det fra 2025 når dobbeltsporet skal stå ferdig mellom Oslo og Tønsberg. Når flere tog starter og avslutter ruta i Tønsberg, er det behov for togparkering i nærheten. De samme togsettene trafikkerer de samme banestrekningene hver dag og trenger enkel service og vedlikehold mens de står parkert. Uten nytt togparkeringsanlegg kan vi ikke øke antall avganger til og fra Tønsberg.

Milepæler i prosjektet

Nabovarsler

Send oss et varsel

Opplever du støy eller annet som du reagerer på, kan du sende oss et varsel her

Planer og dokumenter

Planer og dokumenter

På denne siden finner du aktuelle utredninger og dokumenter for prosjektet Togparkering i Tønsbergområdet.

Berørte toglinjer

Toglinjene vil kunne være berørte til ulike tidspunkt, men vi gjør det vi kan for å berøre toglinjene minst mulig. Se NÅ-appen for mer nøyaktig informasjon om reisen din.

Relaterte prosjekter

Bane NOR planlegger og bygger nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen. Satsingen skal gi flere avganger, større pålitelighet og kortere reisetid på strekningen. Tønsberg stasjon må oppgraderes til fire spor til stasjon.

    Vi bygger 13,6 km nytt dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker, og ny Horten stasjon. Dobbeltsporet skal være ferdig i slutten av 2025. Sammenhengende dobbeltspor gjør det mulig å kjøre fire tog i timen mellom Oslo og Tønsberg.

    Nå skal Tønsberg stasjon oppgraderes, for å kunne hente ut full effekt av det sammenhengende dobbeltsporet mellom Tønsberg og Oslo, som er under bygging.

Kontaktinformasjon

Nabokontakt

Adresse
Eckersbergs gate 3, 3111 Tønsberg

Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar

Mer informasjon

Nabokontakttelefonen er betjent på hverdager mellom kl. 0900 og kl. 1500. I påsken vil nabokontakttelefonen være betjent alle dager, også helger og helligdager. 

Kundesenteret: 
Telefon:
(+47) 477 70 098

Åpningstider:
Mandag til fredag
kl. 08:00 - 19:00

Lørdag/søndag/helligdager
kl. 09:00 - 15:00

Jul- og nyttårsaften
kl. 08:00 - 12:00

Nyheter fra prosjektet

Togparkeringsanlegg, hvorfor det’a?

Bane NOR bygger et anlegg for parkering av 14 togsett ved Barkåker i Tønsberg. Det må til for å kunne utnytte kapasiteten på et nytt dobbeltspor og kjøre flere avganger i timen.

Vel gjennomført sommerarbeid

- I sommer har vi gjennomført alle aktivitetene vi hadde planlagt for, og enkelte steder har vi også fått gjort mer enn planlagt, sier prosjektsjef Rune Bårdsen Røer fornøyd.  

Ombygging av Brekke Bru

Det vil foregå sprengningsarbeider i forbindelse med ombygging av Brekke bru. Sprengningsarbeidene planlegges utført i perioden 3. til 16. mai. Arbeidstiden er på dagtid mellom kl. 07 og 19.