Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Vi bygger dobbeltspor gjennom Stange kommune, fra Kleverud i sør til Åkersvika i nord. Når sporet står klart får togpassasjerer flere avganger og kortere reisetid mellom Hamar og Oslo.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Dovrebanen
Illustrasjonsbilde av brua som kommer over Tangenvika i Stange kommune

Dette er en illustrasjon som viser hvordan Tangenvika jernbanebru vil se ut når dobbeltsporet gjennom Stange kommune står klart ved utgangen av 2027. Foto: Implenia/Norconsult

På denne siden:

Hva bygger vi og hvorfor?

Det nye dobbeltsporet gjennom Stange kommune, fra Kleverud i sør til Åkersvika i nord, skal stå klart ved utgangen av 2027. Med det nye dobbeltsporet får togpassasjerene flere avganger og kortere reisetid mellom Hamar og Oslo. I tillegg økes kapasiteten for godstransport.

Prosjektet var i utgangspunktet to prosjekter, Kleverud-Sørli og Sørli-Åkersvika, men de skal bygges ut parallelt for å hente ut synergier og få mer jernbane for pengene. Til sammen skal det bygges 29,7 km med dobbeltspor.

Mer om hva vi bygger

Strekningen fra Kleverud i sør til Åkersvika i nord vil i stor grad få helt ny trasé syd i kommunen. Vi bygger en jernbanetunnel på 3,1 km mellom Kleverud og Espa for deretter å ta traséen videre over Tangenvika på en 1026 meter lang jernbanebru. Deretter fortsetter dobbeltsporet over Tangenhalvøya hvor det skal det bygges et helt nytt stasjonsområde nordvest for dagens. Den nye stasjonen vil ha sideplattformer for nordgående og sørgående tog. I tillegg vil det være forbikjøringsspor i hver retning syd for stasjonen. 

Nord i kommunen legger vi traséen delvis langs nåværende jernbanespor, men også i nytt terreng. Stange stasjon blir bygget om og vil fremstå som ny.

Dobbeltsporet er tilrettelagt for at togene skal kunne kjøre i opptil 250 km i timen. Med en slik hastighet er alle krysningspunktene utformet som over- eller underganger. Det vil si at ingen krysningspunkter går over det fysiske jernbanesporet. 

Filmer som viser den nye jernbanetraséen

Strekningen Kleverud-Sørli tur/retur er visualisert i denne 3D-filmen(åpnes i ny fane).
Strekningen videre fra Sørli til Åkersvika er visualisert i denne 3D-filmen(åpnes i ny fane).

Følg prosjektet

Følg prosjektet på Facebook eller meld deg på nyhetsbrevet for å få varslinger og oppdateringer om prosjektet.

Milepæler i prosjektet

Nabo til jernbanen?

Berørte toglinjer

Selv om dobbeltsporutbyggingen enkelte steder skjer tett innpå dagens trasé på Dovrebanen, vil vi gjøre vårt ytterste for at det skal få så få konsekvenser som mulig for dagens trafikkavvikling. Dovrebanen skal i utgangspunktet holdes åpen under hele utbyggingen. Det er likevel slik at vi ved noen anledninger må utføre oppgaver som krever togfri periode. Vi vil stort sett benytte perioder når trafikken stoppes av andre årsaker enn vår utbygging, men noen vil vi også være initiativtaker til selv i løpet av årene frem til vi er ferdige ved utgangen av 2027.

Kontaktinformasjon

Nabotelefon og prosjektets e-postadresse

Adresse

Besøksadressen er Espavegen 13, 2337 Tangen.
Postadressen er Postboks 4350, 2308 Hamar.

 

Mer informasjon

Prosjektadministrasjonen er plassert på Tangen i Stange kommune. Der holder vi til i en rigg sydøst på dagens stasjonsområde.

Kontortiden er fra 08:00 til 15:45 (sommertid fra 08:00 til 15:00 fra midten av mai til midten av september). 

Nabokontakttelefonen er betjent arbeidsdager mellom kl. 09:00 og kl. 15:00.

 

Nyheter fra prosjektet

Samferdselsministeren markerte gjennomslag i Hestnestunnelen

30 km dobbeltspor i Stange kommune er enda et hakk nærmere med fullt gjennomslag i Hestnestunnelen. Mandag 3. juni fikk samferdselsminister Jon-Ivar Nygård selv se hvordan det tilrettelegges for flere tog mellom Oslo og Hamar da han besøkte tunnelen.

Togene tar pinsepause

I pinsehelgen stenger Dovrebanen mens Bane NOR jobber høyt og lavt for en bedre jernbane. I tillegg til vanlig vedlikehold skal det gjøres arbeid knyttet til byggingen av nytt dobbeltspor gjennom Stange, blant annet på Stange stasjon.