Leverandør

Samarbeid med våre leverandører er viktig for å nå Bane NORs strategiske mål:

     * Sikkerhet
     * Mer jernbane for pengene
     * Kunden i sentrum
     * Fremtidsrettet samfunnsaktør