Leverandør

Samarbeid med våre leverandører er viktig for å nå Bane NORs strategiske mål: 1) Sikkerhet 2) Mer jernbane for pengene 3) Kunden i sentrum 4) Fremtidsrettet samfunnsaktør