Utbygging av Hamar stasjon

Oppgradering av Hamar stasjon vil gi kortere reisetid, flere avganger til og fra Hamar og økt kapasitet for gods på bane.

  • Dovrebanen
  • Planprosjekt
  • Innlandet
Illustrasjon av Hamar stasjon

Illustrasjon av mulig ny løsning for Hamar stasjon Foto: Bane NOR

På denne siden:

Om prosjektet

Prosjektet (tidligere Åkersvika-Hamar stasjon) planlegger for en oppgradering av Hamar stasjon. Det utarbeides nå en byggeplan som vil være grunnlaget for gjennomføring av utbyggingen.
Prosjektet knyttes sammen med nytt dobbeltspor over Åkersvika.

Medvirkningsportal

I denne medvirkningsportalen kan du gjøre deg kjent med prosjektet. Siden reguleringsplan for prosjektet er godkjent er det ikke lenger mulighet til å sende inn innspill til planarbeidet.

Kontrakter i prosjektet

Se Bane NORs nettside for anskaffelser for aktuelle kontrakter i prosjektet.

Nyheter fra prosjektet

Presentasjoner fra markedsmøtet

Nå er presentasjonen og oppsummeringen fra markedsmøtet 7. februar om kommende kontrakter for Bane NORs utbyggingsprosjekter i Hamarregionen tilgjengelig.

Kommunestyret godkjente meklingsresultatet

Meklingen hos Fylkesmannen førte til et forhandlingsresultat som nå er godkjent av Hamar kommunestyre. Bane NOR starter derfor med reguleringsplan for strekningen Åkersvika til og med Hamar stasjon allerede i 2021.