Utbygging Nygårdstangen-Bergen-Fløen

Prosjektet fullfører dobbeltsporet mellom Bergen og Arna, og moderniserer Nygårdstangen godsterminal. Etter byggingen vil man kunne kjøre passasjertog hvert 15. minutt på strekningen, og doble godsmengden på terminalen.

 • Utbyggingsprosjekt
 • Bergensbanen
Illustrasjon som viser sporene ut fra jernbanestasjonen i Bergen

Slik vil sporene ut fra godsterminalen og stasjonen i Bergen se ut når byggeprosjektet er ferdig. Illustrasjon: Bane NOR/Cowi AS

På denne siden:

Hva bygger vi og hvorfor?

Nygårdstangen-Bergen-Fløen

Prosjektet gir følgende effekter:

 • Mulighet for avganger Arna-Bergen hvert kvarter.
 • Økt kapasitet og mer effektiv godshåndtering på Nygårdstangen. Potensielt 40 000 færre trailere per år på veien mellom Bergen og Oslo.
 • Grønnere drift av terminalen med muligheter for fossilfri drift av Norges nest største terminal.

Bergen – Fløen

Dobbeltsporet på strekningen Bergen-Fløen fullfører dobbeltsporet fra Arna til Bergen. Ved å bygge dobbeltspor på den resterende traseen fra tunnelåpningene i Fløen inn til Bergen stasjon, vil man oppnå full effekt av de to tunnelene gjennom Ulriken.

Det vil da være mulig å doble antall togavganger mellom Arna og Bergen, til fire tog i timen.

På strekningen fra Bergen stasjon til Fløen skal vi i tillegg til å bygge dobbeltspor, gjøre nødvendige jernbanetekniske tiltak og oppgradere underbygningen til sporene. Vi bygger også et nytt signalanlegg som vil ha kapasitet til å styre både Bergen og Arna stasjon.

Hovedarbeid på Bergen-Fløen:

 • Bygge dobbeltspor fra nye Ulriken tunnel i Fløen inn til Bergen stasjon.
 • Oppgradere jernbanetekniske anlegg til det nye dobbeltsporet og tilpasse eksisterende anlegg.
 • Oppgradere underbygningen til sporene, blant annet dreneringsanlegg, føringsveier og ballast.
 • Bygge nytt signalanlegg.
 • Tilrettelegge for direkte utkjøring fra godsterminalen, som også skal bygges om.

Nygårdstangen godsterminal

Terminalen på Nygårdstangen vil bli landets første godsterminal som kan driftes helt utslippsfritt.

I dag ankommer gods til Nygårdstangen både på skinner og med lastebil. Det blir det slutt på når den nye terminalen åpner. Kun elektrisk drevne godstog skal trafikkere terminalen, som vil bli den mest klimavennlige i Norge.

Den oppgraderte terminalen skal få nye, lengre spor som gir plass til flere lange godstog. Det blir også nye spor til togparkering, og samtlige blir elektrifisert. Dermed kan all flytting av godsvogner inne på terminalen gjøres helt utslippsfritt.

For å få plass til de nye sporene har flere bygninger blitt revet. Disse ble blant annet brukt til omlasting og lagring av gods som ikke kom med jernbanen. Etter ombyggingen vil det bli redusert bilkjøring inn og ut av terminalområdet, noe som gir en ekstra miljøgevinst.

I tillegg skal følgende tiltak bidra til å gjøre terminalen utslippsfri:

 • Elektrifiserte spor - til både lasting og parkering av godstog
 • To nye terminalbygg som forsynes med energi fra fjernvarme og solceller
 • Elektrisk løfteutstyr som kan lades
 • Ladepunkter til maskiner og utstyr
 • Elektrisk tilkobling for kjølecontainere

Mer enn dobler kapasiteten

Ombyggingen legger til rette for at flere og lengre godstog kan lastes mer effektivt. Det gir en kapasitetsøkning på over 100 prosent.

De nye sporene og muligheten for nærlagring på terminalen vil bidra til å nå dette målet. I tillegg vil godssporene som bygges ha direkte utkjøring fra terminalen til hovedsporet på Bergensbanen.

Dette vil gjøre trafikkavviklingen mer effektiv for godstogene.

Nabotelefon til prosjektet

Relaterte prosjekter

Prosjektet fullfører dobbeltsporet mellom Bergen og Arna, og moderniserer Nygårdstangen godsterminal.

  Vi har bygget en ny tunnel fra Arna til Bergen, gjennom fjellet Ulriken. Når rehabiliteringen av den opprinnelige tunnelen er fullført, vil de to tunnelene til sammen utgjøre et dobbeltspor gjennom fjellet.

Bane NOR Kundeservice

Adresse

Pb 4350, 2308 Hamar

Ã…pningstider

Mandag til fredag
kl. 08:00 - 19:00

Lørdag/søndag/helligdager
kl. 09:00 - 15:00

Jul- og nyttårsaften
kl. 08:00 - 12:00

Nyheter fra prosjektet

Siste innspurt før dobbeltsporet åpner

I april har vi de siste arbeidsperiodene med stengt bane før dobbeltsporet skal være klart for full trafikk fra 1. mai. Da tar vi siste innspurten med testing før vi setter i drift signalanlegget slik at det kan kjøre tog i begge tunnelene i Ulriken.

Vellykket stengeperiode

I de åtte ukene Bergen stasjon var stengt for passasjertog i høst, fikk vi utført mye arbeid og er dermed et stort steg nærmere å fullføre dobbeltsporet til Arna.