Nytt digitalt signalsystem (ERTMS)

Vi digitaliserer jernbanen med et nytt signalsystem. Det skal gi færre forsinkelser og flere tog i rute for passasjerer og gods.

  • Baner (A-Å)
  • Nytt digitalt signalsystem (ERTMS)
Reisende på Gjøvik stasjon

Gjøvikbanen er neste strekning ut til å få nytt signalsystem. Hedda Nossen, Bane NOR

På denne siden:

Hva bygger vi og hvorfor?

Bane NOR skal ta i bruk et nytt digitalt signalsystem på jernbanen i Norge. Det nye systemet som kalles ERTMS - European Rail Traffic Management System er en felles standard for Europa, som skal gjøre det enklere å reise mellom landegrensene.

Dagens signalanlegg er sikre, men basert på gammel teknologi. Tilgang til kompetanse og reservedeler er en utfordring, og de gamle signalanleggene er utsatt for feil.

Bane NOR skal derfor fornye alle signalanlegg. Dette er Norges største digitaliseringsprosjekt, og omfatter hele landet – det vil si over 4000 kilometer jernbane og 300 stasjoner.

Med ERTMS går vi over til et data- og kommunikasjonsbasert system. Kort sagt flytter vi dagens lyssignaler fra sporet og inn i togene. Det gir mindre utstyr i og langs sporet, og reduserer risiko for feil.

Det nye signalsystemet skal tas i bruk trinnvis på hele jernbanenettet frem mot 2034.

Milepæler i prosjektet

Nasjonal signalplan

Nasjonal signalplan beskriver rekkefølgen for utrulling av ERTMS på det norske jernbanenettet. Norge opplever i likhet med andre europeiske land ytterligere utfordringer i utrullingen av ERTMS. Parallelt med at arbeidet fortsetter etter gjeldende plan, tar vi en total gjennomgang av tidsplaner og konsekvenser for hele utrullingen av ERTMS. Nasjonal signalplan vil derfor oppdateres når dette arbeidet er gjort.

For deg som jobber med jernbanen

Arbeid på jernbanen

Berørte toglinjer

Toglinjene vil kunne være berørte til ulike tidspunkt, men vi gjør det vi kan for å berøre toglinjene minst mulig. Se NÅ-appen for mer nøyaktig informasjon om reisen din.

Nyheter fra prosjektet

Usikker framdrift for nytt signalsystem

Til liks med andre europeiske land opplever Noreg ytterlegare utfordringar i utrullinga av digitalt signalsystem. Vi må gjere nye vurderingar av tidsplanar og konsekvensar etter at alle dei tre leverandørane melder om forseinkingar.