Vendespor ved Ganddal stasjon

Bane NOR har lagt planer for vendespor ved Ganddal stasjon i Sandnes. Det er ikke endelig bestemt at sporet skal bygges.

  • Planprosjekt
  • Sørlandsbanen
Digital illustrasjon av Ganddal stasjon med nytt vendespor

Denne illustrasjonen viser hvor et nytt vendesporet kan ligge. Foto: Bane NOR

På denne siden:

Hva jobber vi med og hvorfor?

Bane NOR planlegger etableringen av et nytt vendespor ved Ganddal stasjon. Formålet er å gjøre det mulig å forlenge lokaltogpendelen mellom Stavanger og Skeiane til Ganddal. Dette vil gjøre det mulig å kjøre tog med 15-minutters intervall, noe som vil være en dobling av dagens tilbud.

Det er ikke endelig bestemt at vendesporet skal bygges. Det har sammenheng med at det er usikkerhet knyttet til hvordan flere tog til Ganddal vil påvirke togtrafikken på strekningen. Det pågår en diskusjon om dette, og vi forventer en avklaring i første halvår 2024.

Dersom byggingen gjennomføres vil stasjonen på Ganddal også bli oppgradert. Publikumsområdene vil få en oppgradering, og atkomst til hovedplattformen skal bli universelt utformet. Det kan bli aktuelt å rive dagens stasjonsbygning.

Status

Dokumenter og prosess

Bane NOR har arbeidet med reguleringsplan for Ganddal vendespor. Dersom det blir bestemt at vendesporet skal bygges, skal planen skal ut på offentlig høring og ettersyn, og vil bli gjort tilgjengelig på denne siden. Høring vil bli kunngjort, og vi skal arrangere åpne møter i forbindelse med dette.

Plandokumenter

Her kan du laste ned de nyeste planene og dokumentene fra prosjektet.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt om du har noen spørsmål om prosjektet. Vi ber pressen om å kontakte vår kommunikasjonsrådgiver direkte.