Vendespor ved Ganddal stasjon

Vi skal bygge vendespor ved Ganddal stasjon i Sandnes. Det vil legge til rette for flere avganger på Jærbanen mellom Ganddal og Stavanger.

  • Planprosjekt
  • Rogaland
  • Sørlandsbanen
Digital illustrasjon av Ganddal stasjon med nytt vendespor

Denne illustrasjonen viser hvor det nye vendesporet skal ligge. Foto: Bane NOR

Hva jobber vi med og hvorfor?

Bane NOR planlegger etableringen av et nytt vendespor ved Ganddal stasjon. Formålet er å gjøre det mulig å forlenge lokaltogpendelen mellom Stavanger og Skeiane til Ganddal. Dette vil gjøre det mulig å kjøre tog med 15-minutters intervall, noe som vil være en dobling av dagens tilbud.

Stasjonen på Ganddal vil også bli oppgradert som følge av det nye vendesporet. Publikumsområdene vil få en oppgradering, og atkomst til hovedplattformen skal bli universelt utformet. Det kan bli aktuelt å rive dagens stasjonsbygning.

Status

Dokumenter og prosess

Bane NOR har startet opp arbeidet med reguleringsplan for Ganddal vendespor. Planen skal ut på offentlig høring og ettersyn, og vil bli gjort tilgjengelig på denne siden. Høring vil bli kunngjort, og vi skal arrangere åpne møter i forbindelse med dette.

Plandokumenter

Her kan du laste ned de nyeste planene og dokumentene fra prosjektet.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt om du har noen spørsmål om prosjektet. Vi ber pressen om å kontakte vår kommunikasjonsrådgiver direkte.