Nytt dobbeltspor: Sandbukta-Moss-Såstad

Vi bygger 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta til Såstad. I Moss sentrum skal vi bygge en helt ny jernbanestasjon.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Viken
  • Østfoldbanen
Illustrasjonen viser hvordan ny stasjon kan se ut når prosjektet er fullført.

Illustrasjonen viser hvordan det nye stasjonsområdet i Moss sentrum kan se ut når prosjektet er fullført. Foto: Rambøll-Sweco

Her jobber vi nå

Her jobber vi nå

Dette byggeprosjektet har flere anleggsområder. På denne siden kan du lese om hva vi jobber med nå og hva som er planlagt gjennomført i nærmeste fremtid.

To menn i vernetøy graver i bakken foran en gravemaskin.

Nyheter fra prosjektet

Den "lille" pendlerparkeringen flytter

Den "lille" pendlerparkeringen ved siden av Bane NORs brakkerigg stenges permanent fra søndag 14. mai kl. 2359. Et tilsvarende antallet parkeringsplasser åpnes i stedet på stasjonssiden, bak sykkelhuset.

Kontaktinformasjon

Kontakt prosjektet

Adresse :

Værlesands bakgate 3, 1531 Moss

Nabotelefon

Bane NORs nabotelefon for Moss er bemannet mandag til fredag kl. 08.00-21.00 og lørdag til søndag kl. 08.00-19.00.

Har du driftsrelaterte henvendelser utenom disse klokkeslettene, som ikke kan vente?

Carlberg- og Mossetunnelen, Sandbukta/Mosseskogen/Mossehallen/ Verket området Carlberg/Dilling, MossIAs vakttelefon: 482 16 451

Aktivitet i Moss sentrum, Bane NORs beredskapstelefon: 900 11 777

 

Hva bygger vi og hvorfor?

Oversikt over kommende jernbanetrase

Illustrasjonen viser den kommende jernbanetraseen, inndelt i dagsoner og tunneler. Foto: Bane NOR

Vi bygger nytt dobbeltspor gjennom Moss kommune fra Sandbukta i nord via Moss sentrum, og til Såstad i sør. Det vil bli sammenhengende dobbeltspor fra Oslo S og til Rygge. Dobbeltsporet vil gi økt kapasitet på Østfoldbanen og en reisetid mellom Oslo og Moss på ca. 30 minutt. Det vil bli mulighet for fire togavganger i timen mellom Moss og Oslo S, og fem avganger i rushtiden. 

10 km dobbeltspor

Dobbeltsporet er ca. 10 km langt og bygges i ny trasé, både i dagen i Sandbukta, Moss sentrum og i Rygge. Omtrent halvparten av lengden går i tunneler: Mossetunnelen i nord (2,3 km) og Carlbergtunnelen sør for Moss der de siste 400 metrene er en kulvert (2,7 km). På Dilling bygges en veikulvert under sporet i Larkollveien. 

I Moss sentrum skal det bygges nye spor i ny trasé og ny jernbanestasjon. Det nye dobbeltsporet inngår i utbyggingen av InterCity-strekningene på Østlandet. 

Togparkering i Rygge

For å kunne øke antall tog på streningen når dobbeltsporet står ferdig, trengs det flere parkeringsplasser for togene. Det planlegges for togparkering i Rygge med plass for inntil 16 tog med lengde på 110 meter. 

Følg prosjektet

Bli oppdatert på siste nytt via Facebook-siden til prosjekt, og meld deg på for å motta nyhetsbrev. 

Fakta om prosjektet

Nyheter og aktuelt

Her finner du siste nytt fra oss i Bane NOR og aktuell informasjon som nabovarsler, rapporter og kontaktdetaljer til pressekontakten.

Rapporter og dokumenter

Rapporter og dokumenter

På denne siden finner du dokumentasjon som rapporter/dokumenter, brosjyrer og annet fra prosjektet.

Berørte toglinjer

Selv om dobbeltsporutbyggingen enkelte steder skjer tett innpå dagens trasé, vil vi gjøre vårt ytterste for at det skal få så få konsekvenser som mulig for dagens trafikkavvikling. Det er likevel slik at vi ved noen anledninger må utføre oppgaver som krever at togene må stå.