Nytt dobbeltspor: Sandbukta-Moss-Såstad

Vi bygger 10 km dobbeltspor mellom Sandbukta og Såstad i Moss kommune. I Moss sentrum skal vi bygge en helt ny jernbanestasjon.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Østfoldbanen
Illustrasjonen viser hvordan ny stasjon kan se ut når prosjektet er fullført.

Illustrasjonen viser hvordan det nye stasjonsområdet i Moss sentrum kan se ut når prosjektet er fullført. Foto: Rambøll-Sweco

På denne siden:

Her jobber vi nå

Her jobber vi nå

På denne siden kan du lese om hva vi jobber med nå, og hva som er planlagt gjennomført i nærmeste fremtid.

Nyheter fra prosjektet

Øker sikkerheten i faresonen

Bane NOR er nå i gang med å legge den midlertidige motfyllingen som strekker seg fra havneområdet og oppover mot Fjordveien.

Hva bygger vi og hvorfor?

Oversikt over kommende jernbanetrase

Illustrasjonen viser den kommende jernbanetraseen, inndelt i dagsoner og tunneler. Foto: Bane NOR

Vi bygger nytt dobbeltspor gjennom Moss kommune fra Sandbukta i nord via Moss sentrum, og til Såstad i sør. Det vil bli sammenhengende dobbeltspor fra Oslo S og til Rygge. Dobbeltsporet vil gi økt kapasitet på Østfoldbanen, med flere tog i timen - og en reisetid mellom Oslo og Moss på ca. 30 minutter.

Det nye dobbeltsporet inngår i InterCity-utbyggingen på Østlandet. 

10 km dobbeltspor

Dobbeltsporet er ca. 10 km langt og bygges i ny trasé. Omtrent halvparten går i tunneler: Mossetunnelen (2300 m) i nord og Carlbergtunnelen (2700 m) sør for Moss. På Dilling bygges en veikulvert under sporet i Larkollveien. 

Ny stasjon

I Moss sentrum bygges en helt ny jernbanestasjon. 

Togparkering i Rygge

For å kunne øke antall tog på streningen når dobbeltsporet står ferdig, trengs det flere parkeringsplasser for togene. Det planlegges for togparkering i Rygge med plass for inntil 16 tog med lengde på 110 meter. 

Status

Relaterte prosjekter

    På Gon like sør for Moss planlegger Bane NOR et nytt område for parkering av tog. Totalt blir det plass til inntil 16 tog.

Kontaktinformasjon

Nabokontakt

Adresse :

Værlesands bakgate 3, 1531 Moss

Mer informasjon

Nabotelefonen er bemannet mandag-fredag 08-20, samt lørdag 08-19.

MossIAs vakttelefon

Mer informasjon

MossIA svarer på spørsmål om:

  • Carlberg- og Mossetunnelen
  • Sandbukta
  • Mosseskogen
  • Mossehallen
  • Verket området Carlberg
  • Dilling

Bane NOR beredskapstelefon

Mer informasjon

For anleggsrelaterte henvendelser som ikke kan vente. 

Rapporter og dokumenter

Rapporter og dokumenter

På denne siden finner du dokumentasjon som rapporter/dokumenter, brosjyrer og annet fra prosjektet.