Stasjonstiltak Strømmen-Oslo-Ski

Det skal innføres nye tog på lokaltogstrekningene L1 og L2 i Oslo-området. Nå skal Bane NOR gjøre stasjonene klare til de nye, lengre togene.

  • Planprosjekt
  • Utbyggingsprosjekt
  • Oslo
  • Viken
  • Østfoldbanen
  • Hovedbanen
Passasjerer står på plattform og venter på tog

Det skal gå lengre tog på lokalstrekningene L1 og L2 i Oslo-området. Foto: Øystein Grue, Bane NOR

Hva jobber vi med og hvorfor?

Etter planen skal nye tog settes i trafikk på strekningene Spikkestad-Oslo S-Lillestrøm (L1) og Oslo S-Ski (L2) i løpet av 2025 og 2026. Det betyr at arbeidet med å tilpasse plattformene på stasjonene må settes i gang.

De aller fleste stasjonene på strekningene har allerede lange nok plattformer, så de trenger ikke å bygges om. Det er identifisert i alt 11 stasjoner som trenger tiltak, men for flere av dem er det snakk om begrenset omfang på behovet for ombygging. Dette prosjektet omfatter 8 stasjoner på Hovedbanen og Østfoldbanen.

Når plattformene er forlenget, vil det være mulig for tog som er 220 meter lange å slippe av og på passasjerer på lokaltogstrekningene L1 og L2.

Hvilke stasjoner skal vi jobbe på?

 

Kart som viser plassering av stasjonene som skal oppgraderes

Det er relativt stor geografisk spredning på stasjonene som skal oppgraderes.

Status

Siste nytt

Utlyser samspillskontrakt

Det skal tas i bruk nye togsett på lokaltogstrekninger i Oslo-området. Det innebærer at flere stasjoner må bygges om, og Bane NOR har lyst ut en totalentreprise med samspill for prosjektet.

Bilde av nye togsett

Kontaktinformasjon

Ta kontakt om du har noen spørsmål om prosjektet. Vi ber pressen om å kontakte vår kommunikasjonsrådgiver direkte.