Planlegging av dobbeltspor sør for Moss

Det pågår for tiden ikke planlegging av sammenhengende dobbeltspor på Østfoldbanen hele veien mellom Råde og Halden, eller delstrekningene Råde-Fredrikstad (Haug-Seut), Fredrikstad-Sarpsborg (Seut-Klavestad) eller Sarpsborg-Halden. Siden blir oppdatert når vi har relevante nyheter.

  • Østfoldbanen
  • Planprosjekt

På denne siden:

Hva jobber vi med og hvorfor?

De opprinnelige planene for InterCity på Østfoldbanen innebærer en dobbeltsporet bane fra Oslo til Halden, som stopper i byer og tettsteder i Østfold. Det pågår for tiden en stor utbygging av dobbeltspor gjennom Moss, mellom Sandbukta og Såstad.

Det har tidligere blitt gjennomført planlegging av dobbeltspor på den sørlige delen av Østfoldbanen, delt opp i tre forskjellige strekninger. Videre planlegging og utbygging av sammenhengende dobbeltspor sør for Moss har ikke blitt prioritert i Nasjonal transportplan 2022-2033 (NTP).

Om delprosjektene

Dobbeltspor Råde-Fredrikstad

Det pågår for tiden ikke planlegging av nytt dobbeltspor på strekningen Råde-Fredrikstad (Haug-Seut). På denne siden finner du lenke til webkart som viser vedtatt kommunedelplan.

Dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg

Det pågår for tiden ikke planlegging av nytt dobbeltspor på strekningen Fredrikstad-Sarpsborg. På denne siden finner du lenke til webkart som viser vedtatt kommunedelplan mellom Seut og Klavestad, inkludert foreslått plan mellom Rolvsøy og Borg.