Kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen

Prosjektet skal tilrettelegge for to tog i timen i Trøndelag. Det vil styrke det regionale kollektivtilbudet og binde Trøndelag sammen til et felles bo- og arbeidsmarked.

  • Nordlandsbanen
  • Dovrebanen
  • Planprosjekt
Kart som viser de planlagte kapasitetsøkende tiltakene i Trøndelag.

Kart over planlagte kapasitetsøkende tiltak i Trøndelag. Bane NOR

På denne siden:

Om prosjektet

Transportbehovet i Trøndelag vokser, og det er behov for å bygge ut for arealeffektive og miljøvennlige transportløsninger. Jernbanen er en sentral del av løsningen for å nå nasjonale mål om reduksjon i klimagassutslippene.

Prosjektet består av flere mindre tiltak som til sammen gir dette stor effekt og økt kapasitet. Mange små tiltak gir også positive effekter for omgivelsene. Det gir mindre ulemper for naboer og reisende, og vi unngår vi store omfattende naturinngrep. Eksempler på dette er beslag av verdifulle arealer som matjord.

På grunn av at tiltakene er spredt over et stort geografisk område er prosjektet er delt inn i flere underprosjekter:

Delprosjekter KTT

Nyheter fra prosjektet

Alle reguleringsplaner er vedtatt

En milepæl ble nådd når de siste tre reguleringsplanene for Kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen er vedtatt. Nå fortsetter arbeidet for å gjøre klar til en eventuell utbygging.

Vedtok reguleringsplan for Sparbu

Kommunestyret i Steinkjer har vedtatt reguleringsplan for oppgradering av jernbanen ved Sparbu stasjon. Videre fremdrift i prosjektet er avhengig av at prosjektet får midler i statsbudsjettet og prioritering i Nasjonal Transportplan.

Reguleringsplan for Melhus vedtatt

Kommunestyret i Melhus har vedtatt reguleringsplan for oppgradering av jernbanen i Melhus sentrum. Videre fremdrift i prosjektet er avhengig av at prosjektet får midler i statsbudsjettet og prioritering i Nasjonal Transportplan.