Kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen

Prosjektet skal tilrettelegge for to tog i timen i Trøndelag. Det vil styrke det regionale kollektivtilbudet og binde Trøndelag sammen til et felles bo- og arbeidsmarked.

  • Nordlandsbanen
  • Dovrebanen
  • Planprosjekt
Kart som viser de planlagte kapasitetsøkende tiltakene i Trøndelag.

Kart over planlagte kapasitetsøkende tiltak i Trøndelag. Bane NOR

På denne siden:

Om prosjektet

Transportbehovet i Trøndelag vokser, og det er behov for å bygge ut for arealeffektive og miljøvennlige transportløsninger. Jernbanen er en sentral del av løsningen for å nå målene om reduksjon i klimagassutslippene.

Til sammen skal prosjektene for kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen skal gi jernbanen i Trøndelag et løft slik at vi kan kjøre flere tog mellom Støren og Steinkjer. Ambisjonen er å doble frekvensen av regiontog på Trønderbanen. Dette betyr to regiontog i timen på strekningen Melhus – Trondheim – Steinkjer og ett tog i timen mellom Støren – Melhus.

Ved å gjøre tiltak kun der det er behov gir det mindre ulemper for naboer og reisende. Samtidig unngår vi store omfattende naturinngrep og beslag av verdifull dyrket mark. 

Prosjekter (fra sør mot nord)

Kontrakter i prosjektet

Se Bane NORs nettside for anskaffelser for aktuelle kontrakter i prosjektet.

Nyheter fra prosjektet

Alle reguleringsplaner er vedtatt

En milepæl ble nådd når de siste tre reguleringsplanene for Kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen er vedtatt. Nå fortsetter arbeidet for å gjøre klar til en eventuell utbygging.

Vedtok reguleringsplan for Sparbu

Kommunestyret i Steinkjer har vedtatt reguleringsplan for oppgradering av jernbanen ved Sparbu stasjon. Videre fremdrift i prosjektet er avhengig av at prosjektet får midler i statsbudsjettet og prioritering i Nasjonal Transportplan.

Reguleringsplan for Melhus vedtatt

Kommunestyret i Melhus har vedtatt reguleringsplan for oppgradering av jernbanen i Melhus sentrum. Videre fremdrift i prosjektet er avhengig av at prosjektet får midler i statsbudsjettet og prioritering i Nasjonal Transportplan.