Kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen

Prosjektet skal tilrettelegge for to tog i timen i Trøndelag. Det vil styrke det regionale kollektivtilbudet og binde Trøndelag sammen til et felles bo- og arbeidsmarked.

  • Nordlandsbanen
  • Dovrebanen
  • Planprosjekt
  • Trøndelag
Kart som viser de planlagte kapasitetsøkende tiltakene i Trøndelag.

Kart over planlagte kapasitetsøkende tiltak i Trøndelag. Bane NOR

Om prosjektet

Transportbehovet i Trøndelag vokser, og det er behov for å bygge ut for arealeffektive og miljøvennlige transportløsninger. Jernbanen er en sentral del av løsningen for å nå nasjonale mål om reduksjon i klimagassutslippene.

Prosjektet består av flere mindre tiltak som til sammen gir dette stor effekt og økt kapasitet. Mange små tiltak gir også positive effekter for omgivelsene. Det gir mindre ulemper for naboer og reisende, og vi unngår vi store omfattende naturinngrep. Eksempler på dette er beslag av verdifulle arealer som matjord.

På grunn av at tiltakene er spredt over et stort geografisk område er prosjektet er delt inn i flere underprosjekter:

Delprosjekter KTT

Kontaktpersoner

Siste nytt

Vedtok reguleringsplan for Sparbu

Kommunestyret i Steinkjer har vedtatt reguleringsplan for oppgradering av jernbanen ved Sparbu stasjon. Videre fremdrift i prosjektet er avhengig av at prosjektet får midler i statsbudsjettet og prioritering i Nasjonal Transportplan.

Reguleringsplan for Melhus vedtatt

Kommunestyret i Melhus har vedtatt reguleringsplan for oppgradering av jernbanen i Melhus sentrum. Videre fremdrift i prosjektet er avhengig av at prosjektet får midler i statsbudsjettet og prioritering i Nasjonal Transportplan.

Vedtok reguleringsplan for Alstad

Kommunestyret i Stjørdal har godkjent reguleringsplan for Alstad kryssingsspor. Nå vil arbeidet fortsette for å gjøre klar til en eventuell utbygging.

Reguleringsplan for Lademoen på høring

Forslag til reguleringsplan for Lademoen holdeplass er nå lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Tiltaket er del av en større satsing som skal sikre to tog i timen på jernbanen i Trøndelag. Vi oppfordrer alle til å sende inn kommentarer og merknader.

Høring for reguleringsplan for Sparbu stasjon

Forslag til reguleringsplan for Sparbu stasjon er nå lagt ut på høring og vi arrangerer åpent møte om planen 13. mars. Tiltaket er del av en større satsing som skal sikre to tog i timen på jernbanen i Trøndelag.

Høring av reguleringsplan for Skansen holdeplass

Forslag til reguleringsplan for Skansen holdeplass er nå lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Tiltaket er del av en større satsing som skal sikre to tog i timen på jernbanen i Trøndelag. Vi oppfordrer alle til å sende inn kommentarer og merknader.

Reguleringsplan for Alstad legges på høring

Forslag til reguleringsplan for Alstad kryssingsspor er nå lagt ut på høring. Tiltaket er del av en større satsing som skal sikre to tog i timen på jernbanen i Trøndelag. Vi oppfordrer alle til å sende inn kommentarer og merknader.

Høring av reguleringsplan for Stjørdal stasjon

Forslag til reguleringsplan for oppgradering av jernbanen i Stjørdal sentrum er nå lagt ut på høring. Tiltaket er del av en større satsing som skal sikre to tog i timen på jernbanen i Trøndelag. Vi oppfordrer alle til å sende inn kommentarer og merknader.

Høring av reguleringsplan for Melhus

Bane NORs forslag til reguleringsplan for oppgradering av jernbanen i Melhus sentrum er nå lagt ut på høring. Tiltaket i Melhus kommune er del av en større satsing som skal sikre et bedre togtilbud i hele Trøndelag. Vi oppfordrer alle til å sende inn kommentarer og merknader.