Nytt dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker

Vi bygger 13,6 km nytt dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker, og ny Horten stasjon. Dobbeltsporet skal være ferdig i slutten av 2025.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Vestfoldbanen
  • Vestfold og Telemark
Illustrasjon av toglinjer og stasjon som går over motorvei.

Illustrasjonsbilde av nye Horten stasjon.

Hva bygger vi og hvorfor?

For å legge til rette for økt fart og flere avganger på Vestfoldbanen, bygger Bane NOR nytt dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg. Det er en strekning på totalt 13,6 kilometer. Inkludert i prosjektet er en ny og moderne stasjon på Skoppum, togparkering på Barkåker og oppgradering av Tønsberg stasjon

Utbyggingen startet for fullt i første halvår 2020, og det nye dobbeltsporet skal tas bruk i 2025. Da blir det mulig å kjøre fire tog timen mellom Tønsberg og Oslo.  

vår karttjeneste (åpnes i ny fane) kan du se hvor dobbeltsporet, stasjonen og rømningstunnelene kommer. 

Følg prosjektet på Facebook

Få oppdateringer på Facebook-gruppen til prosjekt.

Milepæler i prosjektet

Naboinformasjon og fremdrift

Her jobber vi nå

Det pågår arbeider flere steder langs det nye dobbeltsporet. Vi oppdaterer jevnlig med informasjon slik at naboer og andre interesserte kan følge prosjektet.

Planer og dokumenter

Her finner du en oversikt over planer og dokumenter som er viktige for gjennomføringen av byggeprosjektet.

Nyheter

Undertegnet Bane NOR-kontrakter

Torsdag 15. desember ble det kontraktfestet: Marthinsen & Duvholt AS skal bygge togparkeringen på Barkåker, og Baneservice AS skal bygge om Tønsberg stasjon.

Kontaktpersoner

Relaterte prosjekter

Bane NOR planlegger og bygger nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen. Satsingen skal gi flere avganger, større pålitelighet og kortere reisetid på strekningen. For å kunne tilby flere tog, trengs det flere plasser til togparkering. I Tønsberg skal det bygges togparkeringsanlegg ved Barkåker. I tillegg må Tønsberg stasjon oppgraderes for å få full effekt av det sammenhengende dobbeltsporet som er under utbygging.

Vil du varsle oss?

Send oss et varsel

Opplever du støy eller annet som du reagerer på, kan du sende oss et varsel her

Berørte toglinjer

Toglinjene vil kunne være berørte til ulike tidspunkt, men vi gjør det vi kan for å berøre toglinjene minst mulig. Se NÅ-appen for mer nøyaktig informasjon om reisen din.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Adresse :
Eckersbergs gate 3, 3111 Tønsberg

Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar