Nytt dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker

Vi bygger 13,6 km nytt dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker, og ny Horten stasjon. Dobbeltsporet skal være ferdig i slutten av 2025. Sammenhengende dobbeltspor gjør det mulig å kjøre fire tog i timen mellom Oslo og Tønsberg.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Vestfoldbanen
  • Prosjektnyheter
  • Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker
  • Vestfold og Telemark
Illustrasjon av toglinjer og stasjon som går over motorvei.

Illustrasjonsbilde av nye Horten stasjon.

På denne siden:

Hva bygger vi og hvorfor?

For å legge til rette for økt fart og flere avganger på Vestfoldbanen, bygger Bane NOR nytt dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg. Det er en strekning på totalt 13,6 kilometer. Inkludert i prosjektet er en ny og moderne stasjon på Skoppum, togparkering på Barkåker og oppgradering av Tønsberg stasjon

Utbyggingen startet for fullt i første halvår 2020, og det nye dobbeltsporet skal tas bruk i 2025. Da blir det mulig å kjøre fire tog i timen mellom Tønsberg og Oslo.  

vår karttjeneste(åpnes i ny fane) kan du se hvor dobbeltsporet, stasjonen og rømningstunnelene kommer. 

Følg prosjektet på Facebook

Få oppdateringer på Facebook-gruppen til prosjekt.

Milepæler i prosjektet

Nabo til jernbanen?

Naboinformasjon

Det pågår arbeider flere steder langs det nye dobbeltsporet. Vi oppdaterer jevnlig med informasjon slik at naboer og andre interesserte kan følge prosjektet.

Nabovarsel

Vi oppgraderer adkomstveien til Pauliveien 120 på Skoppum, fra uke 7 og utover våren.

Planer og dokumenter

Her finner du en oversikt over planer og dokumenter som er viktige for gjennomføringen av byggeprosjektet.

Berørte toglinjer

Toglinjene vil kunne være berørte til ulike tidspunkt, men vi gjør det vi kan for å berøre toglinjene minst mulig. Se NÅ-appen for mer nøyaktig informasjon om reisen din.

Relaterte prosjekter

Bane NOR planlegger og bygger nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen. Satsingen skal gi flere avganger, større pålitelighet og kortere reisetid på strekningen. For å kunne tilby flere tog, trengs det flere plasser til togparkering. I Tønsberg skal det bygges togparkeringsanlegg ved Barkåker. I tillegg må Tønsberg stasjon oppgraderes for å få full effekt av det sammenhengende dobbeltsporet som er under utbygging.

    For å kunne tilby flere tog på Vestfoldbanen, trengs det flere plasser til togparkering. I Tønsberg skal det bygges togparkeringsanlegg ved Barkåker.

    Nå skal Tønsberg stasjon oppgraderes, for å kunne hente ut full effekt av det sammenhengende dobbeltsporet mellom Tønsberg og Oslo, som er under bygging.

Vil du varsle oss?

Send oss et varsel

Opplever du støy eller annet som du reagerer på, kan du sende oss et varsel her

Kontaktinformasjon

Nabokontakt

Adresse
Besøksadresse: Eckersbergs gate 3, 3111 Tønsberg.

Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar.

 
Mer informasjon

Nabokontakttelefonen vil være åpen alle dager fra kl. 09-15 i påsken.

Kundesenteret:
Telefon:
(+47) 477 70 098

Åpningstider:
Mandag til fredag
kl. 08:00 - 19:00

Lørdag/søndag/helligdager
kl. 09:00 - 15:00

Jul- og nyttårsaften
kl. 08:00 - 12:00

Nyheter fra prosjektet

Utredet høytsvevende mulighet

I et samprosjekt mellom flere avdelinger på Bakkenteigen, har kommende ingeniører utredet muligheten for å frakte reisende mellom studiestedet og det som skal bli Horten stasjon.

Buss for tog i påsken

På grunn av arbeidene på Tønsberg stasjon og utbyggingen av dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker, vil det gå buss for tog i påsken.

Full pott av arbeidsmaskiner

Aldri har det vært flere arbeidstog i aksjon samtidig enn da Nykirke-Barkåker prosjektet fikk besøk av elever og lærere fra Signo kompetansesenter.