Skansen bru og Nidelv bru rehabiliteres

Bane NOR skal i år rehabilitere de to bruene, Skansen bru og Nidelv bru, i Trondheim. Begge bruene ligger sentralt i byen og er helt vesentlige for trafikken på Dovre- og Nordlandsbanen.

Arbeidet består i hovedsak av sandblåsing og maling av bruene, men også annet vedlikehold er nødvendig. Erfarne Consolvo er tildelt kontrakten for arbeidet.

Den største utfordringen er at alt av malingsarbeidet må skje når det er varmt nok; altså i båtsesongen og når trondhjemmerne nyter utelivet. Men ikke minst vil det få konsekvenser for båttrafikken i kanalen innenfor bruene.

Arbeidene på Nidelv bru skal være ferdig i løpet av september 2021. For Skansen bru er målsettingen å gjøre ferdig arbeidene innen 15. oktober 2021.

For begge bruene vil det meste av arbeidet skje på dagtid. Noe støy kan også forekomme på natt i arbeidshelgene 5.-7. juni, 12.-13. juni, 4.-5. september og 25.-28. september. Finstøv – ren sand uten miljøfarlige stoffer – kan forekomme selv om bruene er innpakket i presenninger.

Forberedende arbeider ved Nidelv bru starter 26. april og brua skal være ferdig rehabilitert i slutten av september. Bruklaffen vil være stengt fram tom. 6.juni – men småbåter kan passer under brua hele tiden. Arbeidene omfatter montering av stillaser, overflatebehandling av stål, utskifting av gangbaner, rehabilitering av maskinhus og betongrehabilitering. I hele anleggsperioden blir det støyende og støvende arbeider grunnet sandblåsing av stål ved bruk av kompressorer.

Arbeidene på Skansen bru starter 14. august, og vil pågå fram mot jul. Stengeperioden vil være avhengig av værforholdene. Det blir de samme forhold for støv og støy her som ved Nidelv bru. I perioden Skansen bru er stengt vil det være mulighet for åpning av Nidelv bru.

Skansen bru er fredet, og det er følgelig en del begrensninger på hva som kan gjøres, men riksantikvaren er positiv til tiltakene og vi har god dialog.

 

Velkommen til informasjonsmøte for naboer om forestående arbeider på Nidelv og Skansen bruer onsdag 28. april kl. 18-19. 
Klikk her for å bli med på møtet

 

Har du spørsmål om prosjektet? 
Send oss e-post: skansen.nidelv.bru@banenor.no