Togparkering Drammen

Bane NOR planlegger for flere og lengre tog på skinnene i årene som kommer. På Østlandet skal InterCity-satsingen gi flere avganger, større pålitelighet og kortere reisetid. For å kunne tilby flere tog, trengs det flere plasser til togparkering, eller hensetting som det kalles. Bane NOR har derfor startet planleggingen av nytt hensettingsanlegg i Drammensområdet. Kommunedelplan for prosjektet er på høring sommeren 2020.

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
  • Oppstart forstudie med arealsøk
  • Februar: Politisk orientering om forstudierapport
  • Mars-desember: Politisk behandling av planprogram
  • Oppstart kommunedelplan og teknisk hovedplan
  • Februar-september: Politisk behandling, høring og vedtak kommunedelplan
  • Oppstart reguleringsplan og detaljplan
  • Vedtak reguleringsplan
  • Oppstart bygging
  • Desember: Anlegg tas i bruk