Vestfoldbanen

Vestfoldbanen gjennomgår omfattende forbedringer. Farriseidet-Porsgrunn åpnet for trafikk 24. september 2018 og Holm-Nykirke ble tatt i bruk 28. november 2016.

I desember 2019 og januar 2020 startet utbyggingen av to nye dobbeltsporstrekninger på Vestfoldbanen, Drammen-Kobbervikdalen, og Nykirke-Barkåker.  Begge prosjekteneom etter planen skal åpne for trafikk i 2024. Når disse parsellene er ferdig bygd ut har vi sammenhengende dobbeltspor fra Drammen til Tønsberg, og det blir mulig å kjøre fire tog i timen hver vei mellom Tønsberg og Oslo.

Bygging
1
timer
Ny reisetid Oslo S - Tønsberg
4
Tog i timen
InterCity
Del av InterCity- satsingen
1992
1993
1998
2010
2011
2012
2016
2018
2019
2024
2032
  • Moderniseringen av Vestfoldbanen starter med jernbaneutredningen for Vestfoldbanen
  • Nytt dobbeltspor Kobbervikdalen - Skoger åpnes
  • Nytt dobbeltspor Skoger - Holm åpnes