Oslo: Ny togtunnel

Bane NOR har begynt planlegging av ny togtunnel under Oslo, men prosjektet venter nå på finansiering før vi jobber videre med det.

Med ny jernbanetunnel kan vi tilby flere togavganger og et mer pålitelig jernbanetilbud slik at alle som vil reise med tog til og fra jobb og skole i framtiden får plass på toget.

Når tunnelen står ferdig kan det kjøre dobbelt så mange tog i timen gjennom Oslo. Da blir det lett for deg å velge tog og miljøvennlig reise i stedet for bil enten du skal til, fra eller gjennom Oslo.

 Planlegging
11
km
Lengde på nytt spor
2034
år
Nye spor klare
48
Tog i timen i dag
96
Tog i timen 2034/35