Ny togtunnel Oslo

Befolkningen på Østlandet vokser fort. Vi i Bane NOR er i gang med å planlegge en ny togtunnel under Oslo. Med ny tunnel kan vi tilby flere togavganger og et mer pålitelig togtilbud slik at alle som vil reise med tog til og fra jobb og skole i framtiden skal få plass på toget.

Med ny togtunnel kan det kjøre dobbelt så mange tog i timen gjennom Oslo. Da blir det lett for deg å velge tog og miljøvennlig reise i stedet for bil enten du skal til, fra eller gjennom Oslo.

 Planlegging
11
km
Lengde på nytt spor
2034
år
Nye spor klare
48
Tog i timen i dag
96
Tog i timen 2034/35