Sørlandsbanen og Jærbanen

Sørlandsbanen er strekningen fra Drammen til Stavanger, via Kongsberg og Kristiansand. Jærbanen er en del av Sørlandsbanen, fra Egersund til Stavanger.

Bane NOR arbeider med å fornye strekningen, ved å skifte ut det gamle kontaktledningsnettet med ny kontaktledning med autotrafo (KL/AT). I 2021 begynner arbeidet med å skifte ut kontaktledningen mellom Neslandsvatn og Kristiansand.

I Kongsberg skal Bane NOR bygge nye spor for parkering av tog. Dette er nødvendig for å håndtere den forventede økningen i togtrafikk i årene som kommer, og for å unngå kjøring av tomme tog mellom Kongsberg og Drammen. 

Det pågår også planlegging av nye dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø på Jærbanen og mellom Gulskogen i Drammen og Hokksund. Det er noe usikkerhet knyttet til prioriteringen av disse to prosjektene i kommende statsbudsjett.