Monsrud kryssingsspor

På Monsrud (gamle Harestua stasjon) skal kryssingssporet forlenges slik at godstog som er opp til 740 meter lange kan møtes.

På Monsrud bygges det nytt og lengre kryssingsspor. Bildet er tatt i mai 2022. Foto: Halldis Skogen, Bane NOR.

Arbeidene som skal gjøres på Monsrud stasjon er en liten, men viktig del av den større satsingen på Gjøvikbanen. Strekningen mellom Grefsen og Roa på Gjøvikbanen er viktig for å tilfredsstille næringslivets behov for godstransport mellom Østlandet og Bergensområdet på en mer effektiv måte. Prosjektet på Monsrud er et bidrag til dette. I tillegg vil prosjektet føre til større sikkerhet for de som skal krysse jernbanen, og bedre støydemping for dem som bor i nærheten av stasjonen. 

Dette gjør vi:

  • Kryssingssporet forlenges til 1165 meter, slik at lange godstog (toglengde 740 meter) kan møtes.
  • Undergang under sporet i Paradisvegen byttes ut.
  • Støydempingstiltak og støyskjerming av boliger.
  • Oppgraderer kontaktledningsanlegget med nye master og ledninger.
  • Gjør stasjonen klar for innføring av det digitale signalsystemet ERTMS ved å legge nye kabelkanaler.
  • Setter opp viltgjerde og sikkerhetsgjerde på østsiden av jernbanen for å unngå ferdsel over sporene - både når det gjelder to- og firbeinte.

Framdrift

  • Anleggsarbeidet startet i april 2021.
  • Ferdigstilles i løpet av 2022.

Her finner du lenke til informasjon om hva vi jobber med nå på de forskjellige prosjektene langs Gjøvikbanen.