Her jobber vi nå

Oppgraderingen av Gjøvikbanen foregår i perioden 2020-2022 og omfatter arbeid flere steder langs banen. Mange vil merke arbeidet vårt: naboer, trafikanter og togreisende. Her forteller vi hva vi jobber med hvor, og hva du må være oppmerksom på.

På Reinsvoll har oppgraderingen av stasjonen kommet langt. Dette bildet er tatt i slutten av november 2021. Foto: Hilde Gjellum, Bane NOR.

På denne siden finner du en oversikt over planlagte arbeider i ukene som kommer. Vi tar forbehold om endringer. Oversikten er veiledende, basert på aktiviteter som er rapportert til den som er ansvarlig for Gjøvikbanens nettsider. Målsettingen vår er alltid å gi god informasjon i tide til de som blir berørt av vårt arbeid med å oppgradere Gjøvikbanen til en jernbanestrekning for framtiden.

Hvis du ønsker å motta SMS-varsler om kommende arbeider, hver gang denne siden oppdateres (pr. dags dato ca. hver 14. dag) kan du sende SMS med teksten "Gjøvikbanen Info" til 26112. Når du ikke vil ha oppdateringer lenger, send "Gjøvikbanen SLUTT" til 26112.

I 2021 og 2022 vil Bane NOR gjennomføre flere togfrie perioder på ulike deler av Gjøvikbanen, for å få gjennomført arbeid som bare kan gjøres når det ikke er trafikk på jernbanelinjen. Du kan se oversikt over hvor og når det er stans i togtrafikken på Gjøvikbanen her. 

 

Uke 3 og 4 - 17. januar - 31. januar 2022

Nittedal stasjon

I oktober 2021 sendte vi ut nyhetsbrev til mange beboere i Nittedal. Der finner du informasjon om hva vi skal gjøre med Nittedal stasjon, og hva vi jobber med framover. Nyhetsbrevet finner du også i digital versjon her.

Vi arrangerer nabomøte på Flammen onsdag 2. februar kl. 18 for å informere om arbeidene framover. Invitasjonen til nabomøtet finner du her

På Nittedal blir det en intens arbeidsperiode framover, med mye støyende arbeid. Mandag 10. januar startet vi arbeidet med å etablere nytt spor 2 i retning Gjøvik. Det innebærer boring, pigging og sprenging i området på nedsiden av Utsiktsveien. Arbeidet vil foregå på dagtid i ukedagene. I helgene blir det også generelt anleggsarbeid i hele anleggsområdet. 

I perioden fra 17. til 22. januar skal det bores ned mastefundamenter til nytt kontaktledningsanlegg hver natt mellom kl. 22 og 07. Dette er arbeid som må gjøres om natten når det ikke går tog. Arbeidet vil foregå sporadisk og flytte på seg. 

Helgen 21. – 23. januar er det stans i togtrafikken mellom Grefsen og Roa. Det vil være arbeid fra kl. 22 fredag kveld til kl. 7 søndag morgen. Da skal det spuntes videre for fundamentering av ny jernbanebru over Stasjonsveien, i tillegg til boring av mastefundamenter. Her kan du lese en egen sak som omtaler alle støyende arbeider i januar. Naboer som blir berørt av støyen vil få tilsendt sms med tilbud om alternativ overnatting.

Nattarbeid for å fullføre fundamentering av ny jernbanebru og få på plass nytt kontaktledningsanlegg vil pågå både i januar, februar og mars. Det blir sendt ut eget støyvarsel til de som er berørt. Du kan lese mer om dette nattarbeidet her.

Sørliveien er for tiden smalnet inn fordi vi arbeider med fundamentering til ny jernbanebru over Stasjonsveien. Her vil det kun være ett kjørefelt og lysregulering i en periode.

Langs Sørliveien, sør for sporene, er vi nå i gang med å bygge opp det nye stasjonsområdet. Vi legger vannledninger og strømkabler i bakken for å forberede området for nye parkeringsplasser for bil og sykkel, ny bussterminal og nytt spor 2. Vi støper fundamenter til den nye gangbrua som skal gå over sporene. 

Det er fortsatt mye aktivitet knyttet til bygging av anleggsvei og grunnarbeider for nytt spor langs jernbanelinja mellom Tumyrveien og Vestliveien. I tillegg drenerer vi langs sporet i retning Oslo. Det betyr boring, bortkjøring og innkjøring av masser. 

I retning mot Gjøvik skal det etableres anleggsvei. Det betyr hugging av trær, rensing av fjell og oppfylling med masser.

Arbeidstid

Arbeidstiden på Nittedal i denne perioden vil være mandag - fredag kl. 07 - 19 og lørdag - søndag kl. 07 - 17. Fra 17. januar blir det også sporadisk arbeid om nettene mellom kl. 22 og 07. Helgen 21. - 23. januar blir det arbeid kontinuerlig fra kl. 22 fredag kveld til kl. 7 søndag morgen. I resten av januar blir det sporadisk arbeid om nettene mellom kl. 22 og 07.

Dersom du ønsker å snakke med oss som jobber i prosjektet er anleggsriggen ved Babis pizza åpen for publikum mandager i partallsuker mellom kl. 15 og 17.

 

Monsrud kryssingsspor (Gamle Harestua stasjon)

På Monsrud kryssingsspor jobber vi med å drenere, grave og flytte masser. Det kan også bli noe sprenging innimellom. Om du ønsker sms-varsler i forkant av hver salve kan du melde deg på her. 

Helgen 21. – 23. januar er det stans i togtrafikken mellom Grefsen og Roa. I løpet av denne helgen skal det bores på plass to ne fundamenter for kontaktledningsanlegget helt i sør, rives noen gamle tremaster og rydde bort snø for å kunne sprenge til nytt spor. Sprengingen vil foregå på dagtid lørdag.

Arbeidstid

Arbeidstiden på Monsrud i denne perioden vi være mandag – fredag kl. 07 – 19. Helgen 21. - 23. januar blir det arbeid fra natt til lørdag kl. 02 og fram til kl. 6 søndag morgen.

 

Jaren stasjon, Gran

Ombyggingen av Jaren stasjon er ferdig. Fra 20. august ble den nye plattformen (spor 3) på motsatt side av stasjonsbygningen tatt i bruk. Plattform 1 ble tatt i bruk mandag 29. november 2021. Det eneste synlige arbeidet på stasjonen for tiden er komplettering av ny kontaktledning.

Den nye gangbrua og ny parkering ble åpnet for publikum tirsdag 22. juni 2021. Det kan du lese om her. 

Arbeidstid

Arbeidstiden på Jaren i denne perioden vil være mandag - fredag kl. 07 - 19. 

Reinsvoll stasjon, Vestre Toten

I det nye året fortsetter arbeidet på den nye gangbrua, der vi er i ferd med å gjøre ferdig tømrerarbeidet og montere aluminiumsprofiler og glass. I tillegg 

Arbeidstid

Arbeidstiden på Reinsvoll i denne perioden blir mandag - fredag kl. 07 - 19.

Movatn og Hakadal stasjon

Byggeprosjektene på Movatn og Hakadal stasjon er foreløpig utsatt. Les mer om årsaken til utsettelsen her.

SMS-varsler og prosjektnyheter

Hvis du ønsker å motta SMS-varsler om kommende arbeider, kan du sende SMS med teksten "Gjøvikbanen Info" til 26112.
For å avslutte abonnement, send "Gjøvikbanen SLUTT" til 26112.