Her jobber vi nå

Oppgraderingen av Gjøvikbanen foregår i perioden 2020-2022 og omfatter arbeider på flere steder langs banen. Mange vil merke arbeidene våre: naboer, trafikanter og togreisende. Her forteller vi hva vi jobber med hvor, og hva du må være oppmerksom på.

På Nittedal arbeides det med å lage anleggsvei og plass til forlenget spor. Foto: Halldis Skogen, Bane NOR.

På denne siden finner du en oversikt over planlagte arbeider i ukene som kommer. Vi tar forbehold om endringer. Oversikten er veiledende, basert på aktiviteter som er rapportert til den som er ansvarlig for Gjøvikbanens nettsider. Målsettingen vår er alltid å gi god informasjon i tide til de som blir berørt av vårt arbeid med å oppgradere Gjøvikbanen til en jernbanestrekning for framtiden.

Hvis du ønsker å motta SMS-varsler om kommende arbeider, hver gang denne siden oppdateres (pr. dags dato hver 14. dag) kan du sende SMS med teksten "Gjøvikbanen Info" til 26112. Når du ikke vil ha oppdateringer lenger, send "Gjøvikbanen SLUTT" til 26112.

I 2021 og 2022 vil Bane NOR gjennomføre flere togfrie perioder på ulike deler av Gjøvikbanen, for å få gjennomført arbeid som bare kan gjøres når det ikke er trafikk på jernbanelinjen. Du kan se oversikt over hvor og når det er stans i togtrafikken på Gjøvikbanen her. 

I august er det stans i togtrafikken i 10 dager. Les mer om det her.

Uke 27, 28, 29 og 30 - 5. juli - 2. august

Nittedal stasjon

Det er fortsatt mye aktivitet knyttet til bygging av anleggsvei og grunnarbeider for nytt spor langs jernbanelinja mellom Tumyrveien og Vestliveien. Det betyr utgraving av masser og vegetasjon, rensking av fjell og inn- og utkjøring av masser med lastebil. 

Det er sendt ut eget varsel om støyende arbeider i forbindelse med piggingen og boringen fra dette arbeidet på dagtid gjennom hele sommeren - til rundt den 20. august. Du kan lese mer om dette arbeidet her.

Arbeidet med å fjerne høyden der den gamle gangbrua mot Sørliveien sto er i gang. Her blir det pigging, boring og sprenging i tillegg til utkjøring av masser. Det er sendt ut varsel om støyende arbeider på dagtid som følge av dette. Du kan lese mer om disse støyende arbeidene her 

I uke 28 og 29, det vil si fra fredag 9. juli til mandag 26. juli tar totalentreprenør NRC en pause i arbeidet. Her er en liten nyhetssak om sommerpausen.

Arbeidstid

Arbeidstiden på Nittedal i denne perioden vil være mandag - fredag kl. 07 - 19. I uke 28 og 29 er det pause i anleggsarbeidet.

Monsrud kryssingsspor (Gamle Harestua stasjon)

Det ble arrangert digitalt nabomøte for utbyggingen av Monsrud kryssingsspor torsdag 27. mai. Her finner du opptak fra møtet, presentasjonen som ble brukt og en visualisering av mulig støyskjerming.

På Monsrud kryssingsspor vil det i denne perioden bli mye gravearbeid og forflytting av masser. Fra midten av juni til oktober skal det sprenges bort berg langs jernbanetraseen der kryssingssporet skal forlenges - sør for gamle Harestua stasjon. All sprenging varsles med sirene. Dersom du ønsker å abonnere på sprengningsvarsel kan du registrere deg her.

Arbeidstid

Arbeidstiden på Monsrud vil være mandag - fredag kl. 07 - 19. 

Bane NOR har egen anleggsbrakke på parkeringsplassen ved Harestua Kro.

Jaren stasjon, Gran

På Jaren stasjon ble den nye gangbrua og ny parkering åpnet for publikum tirsdag 22. juni. Det kan du lese om her. 

På plattform 1 er arbeidet med forskaling og støping godt i gang.  Ellers på området jobbes det med planering, maling, sparkling og elektriske arbeider. Grøntanlegget på østsiden av sporet skal være ferdig i løpet av juli.

I tillegg blir det gjort en del jernbaneteknisk arbeid.

Arbeidstid

Arbeidstiden på Jaren i disse to ukene vil være mandag - fredag kl. 07 - 19. 

Reinsvoll stasjon, Vestre Toten

På Reinsvoll blir det i denne perioden graving av grøfter for overvann, graving og fundamentering for det nye kryssingssporet og bortkjøring av masser. I tillegg blir det forskalings- og betongarbeider.

Arbeidstid

Arbeidstiden på Reinsvoll i disse to ukene vil være mandag - fredag kl. 07 - 19 og lørdag kl. 07 - 17. 

Movatn og Hakadal stasjon

På Movatn og Hakadal stasjon er vi ikke i gang med arbeidene ennå. Reguleringsplanen for Hakadal stasjon ble vedtatt av Nittedal kommune 14. juni 2021. Reguleringsplanen for Movatn stasjon legges ut til høring i løpet av 2021.

Byggearbeidene for begge prosjekterer planlagt å starte våren 2022.

SMS-varsler og prosjektnyheter

Hvis du ønsker å motta SMS-varsler om kommende arbeider, kan du sende SMS med teksten "Gjøvikbanen Info" til 26112.
For å avslutte abonnement, send "Gjøvikbanen SLUTT" til 26112.