Her jobber vi nå

Oppgraderingen av Gjøvikbanen foregår i perioden 2020-2022 og omfatter arbeid flere steder langs banen. Mange vil merke arbeidet vårt: Naboer, trafikanter og togreisende. Her forteller vi hva vi jobber med hvor, og hva du må være oppmerksom på.

I juni så Nittedal stasjon slik ut fra luften. Utover sommeren og høsten skal stasjonsområdet gjøres ferdig, men den intense perioden med det mest støyende arbeidet og mye nattarbeid er over. Foto: Andreas Iveland, Varingen.

På denne siden finner du en oversikt over planlagte arbeider i ukene som kommer. Vi tar forbehold om endringer. Oversikten er veiledende, basert på aktiviteter som er rapportert til den som er ansvarlig for Gjøvikbanens nettsider. Målsettingen er alltid å gi god informasjon i tide til de som blir berørt av vårt arbeid med å oppgradere Gjøvikbanen til en jernbanestrekning for framtiden.

I 2021 og 2022 vil Bane NOR gjennomføre flere togfrie perioder på ulike deler av Gjøvikbanen, for å få gjennomført arbeid som bare kan gjøres når det ikke er trafikk på jernbanelinjen. Du kan se oversikt over hvor og når det er stans i togtrafikken på Gjøvikbanen her. 

Uke 3:

Parkeringsplasser på den nordlige delen av stasjonsområdet er nå åpnet for publikum. Jobben med å sette opp støyskjerm er startet i Norliveien og vil pågå ut uke 3.

I Sørliveien er ett kjørefelt stengt i forbindelse med arbeidet, og det er lysregulering av trafikken. 

Det er ikke planlagt flere togfrie perioder på Nittedal stasjon i forbindelse med dette prosjektet. 

 

 

Støyende nattarbeider og brudd ved Nittedal stasjon 

I perioden fra 12. - 19. oktober skal Bane NOR bygge en støyskjerm langs sporet i Sørliveien og gjøre en del andre arbeider langs jernbanestrekningen og ved stasjonsområdet. 

Vi skal pigge ned fundamenter for støyskjerm i perioden 12.10.2022 kl. 23:00, til 19.10.2022 kl.07:00. Det blir da jobbet med huddig og pigghammer. Dette er det arbeidet som vil støye mest i denne perioden. 

Arbeidet starter opp onsdag 12. oktober kl. 23:00 og varer til og med natt til 19. oktober. Arbeidstid er fra kl.  23:00-07:00 hver dag gjennom perioden.  

 

Togfri periode

Lørdag 15. oktober skal vi utføre arbeid på Nittedal stasjon som bare kan utføres når det ikke kjøres tog på strekningen. Det kjøres derfor ikke tog mellom lørdag 15. oktober kl. 03:25  og søndag morgen 16. oktober kl. 04:45. Det blir buss for tog i denne perioden. For mer informasjon om ruter, se Vys ruteplanlegger på vy.no. 

Støy på nattestid 

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Nittedal.  

Vi gjør tiltak for å redusere støy, men noen boliger i området der vi skal jobbe vil få støy over tillatt grenseverdi på natt. Naboer som blir berørt av støy over grenseverdi får tilsendt varsel på SMS. Disse naboene tilbys alternativt overnattingssted  

 

Alternativ overnatting 

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, ta kontakt med Bane NORs kundesenter via www.banenor.no/kontaktskjema. Når du bestiller må du oppgi navn, boligadresse og antall personer i husstanden som skal ha alternativ overnatting, antall rom (enkelt/dobbelt/familierom) og periode for overnatting. Bane NOR har egne hotellavtaler, så du kan ikke velge hvilket hotell du får overnatte på. I utgangspunktet får du tilbud om overnatting på hotell i nærheten av der du bor, men selvsagt utenfor området det støyer. 

 

Dette arbeidet skal gjøres: 

  • Det skal pigges ned fundamenter ved bruk av huddig og pigghammer.  
  • De dagene det er brudd fra torsdag til søndag skal det profilere og legge på pukk i området – 
  • Det skal utføres sluttkontroll på hele kontaktledningsanlegget 
  • På stasjonsområdet blir overgangsbrua stengt lørdag 15.oktober på dagtid for vask. 
  • Det skal trekkes fiberledninger rundt stasjonsområdet. 

Kontakt oss
Dersom du har andre spørsmål om arbeidet
Nabokontakt Riffat Sultana, mobil 903 68 431 (man-fre 9-15) eller e-post: gjovikbanen@banenor.no   

 

Arbeidshelg på Nittedal stasjon

Fra 9. til 12. september, er det stans i togtrafikken mellom Oslo S og Roa på Gjøvikbanen. Da skal vi utføre arbeid på Nittedal stasjon som bare kan utføres når det ikke kjøres tog på strekningen.

Arbeidet starter opp fredag 9. september kl. 19.00 og avsluttes mandag 12. september kl. 07.00. Vi unngår det mest støyende arbeidet i innsovningsperioden, mellom kl. 23.00 og 01.00 fredag 9. september. Det jobbes døgnet rundt, lørdag 10. september og søndag 11. september. På kveldstid kjører maskinene på lavere turtall enn på dagtid for å begrense støy om natten.

Dette arbeidet skal gjøres

  • Justering av kontaktledningsanlegget, med muttertrekker, skinnegående traktor og lift
  • Pigge fundament med gravemaskin
  • Legge kabelkanaler og tilpasning av lokk, med vinkelsliper, skinnegående traktor og gravemaskin
  • Graving med gravemaskin og lastebil
  • Blåsing av fiber med aggregat

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Nittedal.

Alternativ overnatting
Vi gjør tiltak på maskiner for å redusere støy, men noen boliger i området der vi skal jobbe vil få støy over tillatt grenseverdi på natt. Disse naboene tilbys alternativt overnatting fra 9. september til 12. september. De det gjelder får tilsendt varsel på SMS.

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, ta kontakt med Bane NORs kundesenter via www.banenor.no/kontaktskjema innen tirsdag 6. september kl. 12. Når du bestiller må du oppgi navn, boligadresse og antall personer i husstanden som skal ha alternativ overnatting, antall rom (enkelt/dobbelt/familierom) og periode for overnatting. Bane NOR har egne hotellavtaler, så du kan ikke velge hvilket hotell du får overnatte på. I utgangspunktet får du tilbud om overnatting på hotell i nærheten av der du bor, men selvsagt utenfor området det støyer.

Alternativ transport
I perioden fra fredag 9. september til mandag 12. september kjøres det buss for tog mellom Oslo S og Roa. Merk at det kun er stengt fra Oslo S til Grefsen fra kl. 15:26, søndag 11. september. Sjekk rutetider hos Vy

Kontakt oss
Dersom du har andre spørsmål om arbeidet
Nabokontakt Riffat Sultana, mobil 903 68 431 (man-fre 9-15) eller e-post: gjovikbanen@banenor.no   

Byggeleder Frank Kobbhaug, mobil: 975 70 765 eller e-post: frank.kobbhaug@banenor.no

 

 

Sommeren 2022

Nittedal stasjon

På Nittedal stasjon er nå de store operasjonene og den mest intense arbeidsperioden over. Bane NOR takker alle naboer som har vært berørt av arbeidet for tålmodigheten. Det vil fortsatt være aktivitet på hele anleggsområdet, men primært på dagtid fra mandag til fredag. I uke 28 og 29 (8. - 25. juli) blir det minimal aktivitet på anlegget.  

Etter sommerferien kan det igjen bli noen perioder med nattarbeid for å få ferdig jernbaneteknisk arbeid. Naboer som blir berørt får SMS og eventuelt tilbud om alternativ overnatting.

Gangbrua over sporene ble åpnet torsdag 23. juni og offisielt innviet. Det kan du lese om mer om her. Det står fortsatt igjen arbeid med å gjøre gangbrua helt ferdig så vær forberedt på at det kan foregå arbeidere i sving når du bruker brua. Heisene til gangbrua er foreløpig ikke på plass. De er på vei til Norge, og blir montert så fort de er framme. 

Mellom den nye plattform 2 og Sørliveien er parkeringsplassen ferdig asfaltert og merket for mest mulig effektiv parkering. Det skilles foreløpig ikke mellom pendlerparkering og dagparkering. Det er her reisende skal parkere i perioden framover. Vi jobber med å gjøre ferdig hele området på sørsiden av stasjonen, med asfaltering for ny bussterminal og etter hvert steinlegging og ferdiggjøring av grøntarealer.

Her kan du se en bildekarusell med digitale visualiseringer av hvordan den nye stasjonen blir.

Arbeidstid

Arbeidstiden på Nittedal i sommer vil være mandag - fredag kl. 07 - 19

Monsrud kryssingsspor (Gamle Harestua stasjon)

På Monsrud er vi inne i en fase med avsluttende arbeid på signalanlegget og kontaktlednongsanlegget. I tillegg jobber vi ut over sommeren og høsten med å rydde opp og tilbakestille områdene vi har jobbet på.

Arbeidstid

Arbeidstiden på Monsrud i denne perioden vil være mandag – fredag kl. 07 – 19. 

Jaren stasjon, Gran

Ombyggingen av Jaren stasjon er ferdig. Fra 20. august 2021 ble den nye plattformen (spor 3) på motsatt side av stasjonsbygningen tatt i bruk. Plattform 1 ble tatt i bruk mandag 29. november 2021. Det eneste synlige arbeidet på stasjonen for tiden er komplettering av ny kontaktledning.

Arbeidstid

Arbeidstiden på Jaren i denne perioden vil være mandag - fredag kl. 07 - 19. 

Reinsvoll stasjon, Vestre Toten

Arbeidet med å oppgradere Reinsvoll stasjon og kryssingsspor er nesten ferdig. På gangbrua blir det sparklet og lagt gulv. Heisene gjøres klare for sertifisering, og vi gjør ferdig de siste snekkerarbeidene i forbindelse med dem.  Heisene skal ikke tas i bruk før ved slutten av året da den nye ruteplanen med flere tog og spor 2 skal tas i bruk. 

Alle tog går nå fra spor 1, og parkeringsplassen ved stasjonsbygningen er åpen. 

Arbeidstid

Arbeidstiden på Reinsvoll i denne perioden blir mandag - fredag kl. 07 - 19.

Movatn og Hakadal stasjon

Byggeprosjektene på Movatn og Hakadal stasjon er foreløpig utsatt. Les mer om årsaken til utsettelsen her.

SMS-varsler og prosjektnyheter

Hvis du ønsker å motta SMS-varsler om kommende arbeider, kan du sende SMS med teksten "Gjøvikbanen Info" til 26112.
For å avslutte abonnement, send "Gjøvikbanen SLUTT" til 26112.