Her jobber vi nå

Oppgraderingen av Gjøvikbanen foregår i perioden 2020-2022 og omfatter arbeid flere steder langs banen. Mange vil merke arbeidet vårt: naboer, trafikanter og togreisende. Her forteller vi hva vi jobber med hvor, og hva du må være oppmerksom på.

Alle tog går nå fra spor 2 på Nittedal, men anleggsarbeidet vil foregå tett på de reisende. Det jobbes med å få ferdig området rundt, og gangbrua skal også gjøres klar til slutten av juni. Foto: Halldis Skogen, Bane NOR.

På denne siden finner du en oversikt over planlagte arbeider i ukene som kommer. Vi tar forbehold om endringer. Oversikten er veiledende, basert på aktiviteter som er rapportert til den som er ansvarlig for Gjøvikbanens nettsider. Målsettingen vår er alltid å gi god informasjon i tide til de som blir berørt av vårt arbeid med å oppgradere Gjøvikbanen til en jernbanestrekning for framtiden.

Hvis du ønsker å motta SMS-varsler om kommende arbeider, hver gang denne siden oppdateres (pr. dags dato ca. hver 14. dag) kan du sende SMS med teksten "Gjøvikbanen Info" til 26112. Når du ikke vil ha oppdateringer lenger, send "Gjøvikbanen SLUTT" til 26112.

I 2021 og 2022 vil Bane NOR gjennomføre flere togfrie perioder på ulike deler av Gjøvikbanen, for å få gjennomført arbeid som bare kan gjøres når det ikke er trafikk på jernbanelinjen. Du kan se oversikt over hvor og når det er stans i togtrafikken på Gjøvikbanen her. 

Uke 23, 24 og litt 25 - 6. - 23. juni 2022

Nittedal stasjon

På Nittedal er vi innspurten av en intens arbeidsperiode, med mye støyende arbeid, både på dag og natt og i helger.   

Spor 1 er nå stengt og all togtrafikk går fra ny plattform ved spor 2 fram til torsdag 23. juni. Parkering for reisende er også ved spor 2, og vil fortsette å være det også en stund etter 23. juni.

Mellom 1. og 22. juni bygger vi nytt spor om nettene i Nittedal. Arbeidet foregår i området mellom de to sporvekslene - den ene ligger i enden av Tumyrveien/Nordliveien og den andre ligger langt ut på nedsiden av Utsiktsveien. Det blir også arbeid med å gjøre klar plattform 1 ved stasjonsbygget både dag og natt fram til 23. juni. De som er berørt av dette arbeidet har fått tilbud om alternativ overnatting. Les mer om arbeidet her.

Ved jernbanebrua jobber vi intenst med å gjøre klart fundamenter for det nye bruspennet som skal kjøres ned Stasjonsveien og løftes på plass fredag 17. juni. Fra 17. - 22. juni blir det en ny periode med stans i togtrafikken, og arbeid døgnet rundt. Da skal vi blant annet få på plass det nye bruspennet på jernbanebrua, og det blir støyende arbeid i tilknytning til dette. Det vil også bli arbeid med å slå ned peler i pakken for kabelkanaler i området mellom Tumyrveien og Vestliveien/Nordliveien. Du kan lese mer om hva som skjer i denne perioden her. De som blir berørte av støyende arbeid på natt er varslet og får tilbud om alternativ overnatting.

Det er varslet arbeid med å montere nye kontaktledningsmaster hver natt fram til 17. juni. Dette er arbeid som flytter seg langs jernbanelinja, og det er tidligere sendt ut støyvarsel og tilbud om alternativ overnatting til de som er berørt. 

Inne på stasjonsområdet jobber vi med å få ferdig den nye gangbrua. Vi monterer glass, gjør ferdig trapper, rekkverk og elektrisk anlegg. Brua blir tidligst tilgjengelig for publikum den 23. juni, når det er planlagt at togene skal gå fra både spor 1 og spor 2. De fleste tog vil fortsatt gå fra spor 2. Du finner informasjon om dette i reise-appen du bruker (Vy, NÅ, Entur eller Ruter) eller på banenor.no. Heisene på gangbrua kommer dessverre ikke på plass til denne datoen. De er på vei til Norge, men har tidligere stått fast i Shanghai, når det var nedstengt. Parkeringen ved spor 1 blir ikke klar til 23. juni.

Mellom den nye plattform 2 og Sørliveien er vi godt i gang med å bygge opp det nye stasjonsområdet. Parkeringsplassen er ferdig asfaltert og parkeringsplasser er merket for mest mulig effektiv parkering. Det skilles foreløpig ikke mellom pendlerparkering og dagparkering. Det er her reisende skal parkere i perioden framover, også etter 23. juni. Vi jobber med å gjøre ferdig hele området på sørsiden av stasjonen, med asfaltering for ny bussterminal og sykkelparkering.

Her kan du se en bildekarusell med digitale visualiseringer av hvordan den nye stasjonen blir.

I slutten av mars distribuerte vi Nyhetsbrev nr. 2 til 4500 husstander i Nittedal. Du kan lese den digitale versjonen av nyhetsbrevet her.

Vi arrangerte nabomøte på Flammen onsdag 2. februar for å informere om arbeidet framover. Her kan du lese en fyldig oppsummering fra møtet og se presentasjonen som ble brukt.

Arbeidstid

Arbeidstiden på Nittedal i denne perioden vil være mandag - fredag kl. 07 - 19. I tillegg blir det nattarbeid på ulike steder alle netter, men det skal være rolig i innsovningsperioden mellom kl. 23 og 01. Fra 17. – 22. juni blir det arbeid døgnet rundt, inkludert innsovningsperioden.

Dersom du ønsker å snakke med oss som jobber i prosjektet er anleggsriggen ved Babis pizza åpen for publikum mandager i partallsuker mellom kl. 15 og 17.

Monsrud kryssingsspor (Gamle Harestua stasjon)

På Monsrud er spor 1 nå klart - her går det tog. I tiden framover jobber vi med å bygge nytt spor 2 gjennom hele anleggsområdet. Vi jobber med å kjøre inn ulike typer masser og pukk for å lage et trygt fundament for det nye sporet. Det blir også arbeid med å tilbakeføre terrenget få på plass føringsveier for å trekke kabler.

I perioden fra 17. juni til 22. juni blir det stans i togtrafikken og døgnkontinuerlig arbeid. Da blir det arbeid langs hele strekningen fra Stryken til Bjørgeseter. Utenfor stasjonsområde vil vi i hovedsak arbeide med å få opp nytt kontaktledningsanlegg, inkludert å fjerne gamle kontaktledningsmaster og montere nye. Vi skal også trekke kabler og legge nye føringsveier for disse. Perioden starter med at vi skal få på plass to nye sporveksler, én i sør og én i nord. I tilknytning til dette blir det også en del jernbanetekniske arbeider. Vi er ferdige med sprengingsarbeidet på Monsrud.

Arbeidstid

Arbeidstiden på Monsrud i denne perioden vil være mandag – fredag kl. 07 – 19. I perioden fra torsdag 16. juni til onsdag 22. juni blir det arbeid både natt og dag, inkludert i innsovningsperioden mellom kl. 23 og 01.

Jaren stasjon, Gran

Ombyggingen av Jaren stasjon er ferdig. Fra 20. august 2021 ble den nye plattformen (spor 3) på motsatt side av stasjonsbygningen tatt i bruk. Plattform 1 ble tatt i bruk mandag 29. november 2021. Det eneste synlige arbeidet på stasjonen for tiden er komplettering av ny kontaktledning.

Arbeidstid

Arbeidstiden på Jaren i denne perioden vil være mandag - fredag kl. 07 - 19. 

Reinsvoll stasjon, Vestre Toten

Arbeidet med å oppgradere Reinsvoll stasjon er nesten ferdig. På gangbrua monterer vi nå rekkverk og driver med elektroarbeider. Heisen kommer ikke på plass før 1. oktober. Det som gjenstår av arbeid nå framover er å planere, asfaltere, montere gjerder og ledelinjer og gjøre ferdig grøntområdene. 

Alle tog går nå fra spor 1, og parkeringsplassen ved stasjonsbygningen er nå åpen igjen. 

Arbeidstid

Arbeidstiden på Reinsvoll i denne perioden blir mandag - fredag kl. 07 - 19.

Movatn og Hakadal stasjon

Byggeprosjektene på Movatn og Hakadal stasjon er foreløpig utsatt. Les mer om årsaken til utsettelsen her.

SMS-varsler og prosjektnyheter

Hvis du ønsker å motta SMS-varsler om kommende arbeider, kan du sende SMS med teksten "Gjøvikbanen Info" til 26112.
For å avslutte abonnement, send "Gjøvikbanen SLUTT" til 26112.