Her jobber vi nå

Oppgraderingen av Gjøvikbanen foregår i perioden 2020-2022 og omfatter arbeid flere steder langs banen. Mange vil merke arbeidet vårt: naboer, trafikanter og togreisende. Her forteller vi hva vi jobber med hvor, og hva du må være oppmerksom på.

Jaren stasjon er nesten ferdig. Her sett fra ny parkeringplass, med ny gangbru i bakgrunnen. Foto: Arnt Nyborg, Bane NOR.

På denne siden finner du en oversikt over planlagte arbeider i ukene som kommer. Vi tar forbehold om endringer. Oversikten er veiledende, basert på aktiviteter som er rapportert til den som er ansvarlig for Gjøvikbanens nettsider. Målsettingen vår er alltid å gi god informasjon i tide til de som blir berørt av vårt arbeid med å oppgradere Gjøvikbanen til en jernbanestrekning for framtiden.

Hvis du ønsker å motta SMS-varsler om kommende arbeider, hver gang denne siden oppdateres (pr. dags dato ca. hver 14. dag) kan du sende SMS med teksten "Gjøvikbanen Info" til 26112. Når du ikke vil ha oppdateringer lenger, send "Gjøvikbanen SLUTT" til 26112.

I 2021 og 2022 vil Bane NOR gjennomføre flere togfrie perioder på ulike deler av Gjøvikbanen, for å få gjennomført arbeid som bare kan gjøres når det ikke er trafikk på jernbanelinjen. Du kan se oversikt over hvor og når det er stans i togtrafikken på Gjøvikbanen her. 

 

Uke 40 og 41 - 4. til 18. oktober 2021

Nittedal stasjon

Natt til 5. og natt til 6. oktober blir det sporadisk nattarbeid mellom kl. 01.00 og 06.00. Du kan lese mer om det her.

Det blir også sporadisk nattarbeid i perioden fra 7. til 13. oktober mellom kl. 03.00 og 06.15. Det kan du lese om her.

Fra 26. september til 31. oktober blir det arbeid også på søndager mellom kl. 07.00 og 19.00. Det er sendt ut eget varsel om dette - som du kan lese her.

Det er fortsatt mye aktivitet knyttet til bygging av anleggsvei og grunnarbeider for nytt spor langs jernbanelinja mellom Tumyrveien og Vestliveien. Det betyr rensking av fjell og pigging. I tillegg blir det fortsatt inn- og utkjøring av masser med lastebil. 

Arbeidet med å fjerne høyden der den gamle gangbrua mot Sørliveien sto er godt på vei. I denne perioden blir det fortsatt pigging, boring og sprenging i tillegg til utkjøring av masser. All sprenging i nærheten/vendt mot Sørli barnehage vil foregå etter kl. 17. Det er sendt ut varsel om støyende arbeider på dagtid som følge av dette. Du kan lese mer om dette støyende arbeidet her 

Vi graver, drenerer, planerer og kjører bort masser for å forberede for ny parkeringsplass og buss-/taxiterminal på sørsiden av stasjonen.

Grunnarbeidene for ny plattform 2 er i gang og fundamentering for heishus og ny gangbru starter i løpet av oktober.

Arbeidstid

Arbeidstiden på Nittedal i denne perioden vil være mandag - fredag kl. 07 - 19. Det vil også være arbeid på lørdager og søndager kl. 07 - 19. I tillegg blir det sporadisk nattarbeid 5. og 6. oktober mellom kl. 01.00 og 06.00 og 7. og 13. oktober mellom kl. 03.00 og 06.15.

Monsrud kryssingsspor (Gamle Harestua stasjon)

På Monsrud kryssingsspor er det fortsatt gravearbeid og forflytting av masser, spesielt fra kulverten i Paradisveien. Det bores fundamenter til nye master, og vi jobber hele tiden med å montere ny kontaktedning. Natt til søndag 17. oktober blir det nattarbeid. De som blir berørt av dette får egen varsling pr. sms.

Fra midten av juni til oktober sprenges det bort berg langs jernbanetraseen der kryssingssporet skal forlenges - sør for gamle Harestua stasjon. All sprenging varsles med sirene. Dersom du ønsker å abonnere på sprengningsvarsel kan du registrere deg her.

Arbeidstid

Arbeidstiden på Monsrud i denne perioden vil være mandag - fredag kl. 07 - 19. Natt til søndag 17. oktober blir det nattarbeid mellom kl. 00.50 og 06.00.

Jaren stasjon, Gran

Ombyggingen av Jaren stasjon er så og si ferdig. Fra 20. august ble den nye plattformen (spor 3) på motsatt side av stasjonsbygningen tatt i bruk. Plattform 1 er også ferdig, men kan ikke tas i bruk foreløpig. 

Den nye gangbrua og ny parkering ble åpnet for publikum tirsdag 22. juni 2021. Det kan du lese om her. 

Arbeidstid

Arbeidstiden på Jaren i denne perioden vil være mandag - fredag kl. 07 - 19. 

Reinsvoll stasjon, Vestre Toten

I denne perioden graver vi grøfter, fyller opp og flytter masser på Reinsvoll stasjon. Arbeidet med å montere elementer til ny plattform 1 er i gang. I tillegg arbeider vi videre med gangbrua - bygger opp bindingsverk og takkonstruksjoner, og sørger for at trappe- og heistårnene blir isolerte og tette.

Arbeidstid

Arbeidstiden på Reinsvoll i disse to ukene vil være mandag - fredag kl. 07 - 19. 

Movatn og Hakadal stasjon

På Movatn og Hakadal stasjon er vi ikke i gang med arbeidene ennå. Reguleringsplanen for Hakadal stasjon ble vedtatt av Nittedal kommune 14. juni 2021. Reguleringsplanen for Movatn stasjon legges ut til høring i løpet av 2021.

Byggearbeidene for begge prosjekterer planlagt å starte våren 2022.

SMS-varsler og prosjektnyheter

Hvis du ønsker å motta SMS-varsler om kommende arbeider, kan du sende SMS med teksten "Gjøvikbanen Info" til 26112.
For å avslutte abonnement, send "Gjøvikbanen SLUTT" til 26112.