Gjøvikbanen

Når Gjøvikbanen er oppgradert ved utgangen av 2022 kan det kjøre ett persontog i timen mellom Oslo og Gjøvik og Oslo og Jaren. I tillegg vil kapasiteten for godstog bli større. For å få til dette blir det i perioden 2020 til 2022 gjennomført flere store tiltak langs hele banen, fra Oslo til Gjøvik. Samlet blir Gjøvikbanen i denne perioden oppgradert for 1,3 milliarder norske kroner.  

På disse sidene kan du lese mer om de ulike prosjektene som skal gjennomføres i årene som kommer.   

Les mer om Gjøvikbanen her

Her er et oversiktskart som viser hvor prosjektene er og hva de omfatter

Nittedal stasjon etter ombygging. Foreløpig illustrasjon, Bane NOR
Bygging
1,3
mrd.
Total kostnad
1
Persontog i timen

Økt godskapasitet
2020
år
Byggestart
2022
år
Ferdigstillelse