Gjøvikbanen

Når Gjøvikbanen er oppgradert ved utgangen av 2022 kan det kjøre ett persontog i timen mellom Oslo og Gjøvik og Oslo og Jaren. I tillegg vil kapasiteten for godstog bli større. For å få til dette blir det i perioden 2020 til 2022 gjennomført flere store tiltak langs hele banen, fra Oslo til Gjøvik. Samlet blir Gjøvikbanen i denne perioden oppgradert for 1,3 milliarder norske kroner.  

På disse sidene kan du lese mer om de ulike prosjektene som skal gjennomføres i årene som kommer.   

Les mer om Gjøvikbanen her

Her er et oversiktskart som viser hvor prosjektene er og hva de omfatter

Slik blir Nittedal stasjon når oppgraderingen er ferdig i løpet av 2022. Illustrasjon: Bane NOR.
Bygging
1,3
mrd.
Total kostnad
1
Persontog i timen

Økt godskapasitet
2020
år
Byggestart
2022
år
Ferdigstillelse