Togparkering Fredrikstad/Sarpsborg

Når dobbeltsporet er ferdig bygd mellom Haug og Sarpsborg kan antall tog mellom Oslo og Sarpsborg dobles til to tog i timen hele dagen og fire i rushtiden. For å få til dette trengs det parkering for togene når de ikke er i trafikk.

Bane NOR startet opp planleggingen av togparkering i 2018, men avventer nå videre planlegging til rekkefølge for utbygging mellom Råde, Fredrikstad og Sarpsborg er avklart.