Togparkering Fredrikstad/Sarpsborg

Når dobbeltsporet er ferdig bygd mellom Haug og Sarpsborg kan antall tog mellom Oslo og Sarpsborg dobles til to tog i timen hele dagen og fire i rushtiden. For å få til dette trengs det parkering for inntil 30 togsett på 110 meter. Bane NOR har startet opp planleggingen og søker etter ett til to områder for togparkering i nærheten av Fredrikstad og/etter Sarpsborg stasjon.

Denne nettsiden er under utvikling.