Visualiseringer

På denne siden finner du filmer og 360 graders visualiseringer av Bane NORs planer. Forslag til kommunedelplan skal etter planen på høring i slutten av 2019.

Løsningene som vises er ikke endelige. Det vil bli endringer i den videre planleggingen. Visualiseringene viser heller ikke alle detaljer. Det kan for eksempel mangle gjerder enkelte steder. 

Fredrikstad (Seut-Rolvsøy)

Filmene og illustrasjonene viser Bane NORs anbefalte alternativer på strekningen Seut-Grønli-Rolvsøy, i kombinasjon med de tre forskjellige alternativene for veg.

Bane NOR har anbefalt det nordligste alternativet forbi Grønli (6b), og lang tunnel gjennom Kiæråsen (4a). De tre vegløsningene som er utredet er  like fra Seut til Veumveien og fra Brochs gate frem til St. Croix-krysset. Mellom Veumveien frem til Brochs gate er det tre alternative løsninger forbi nye Fredrikstad stasjon på Grønli:

  • Vegalternativ 1 legger trafikken utenom kollektivknutepunktet i tunnel under Brattliparken.
  • Vegalternativ 2 legger trafikken delvis under bakken forbi knutepunktet.
  • Vegalternativ 3 går rv. 110 i dagen forbi knutepunktet.


Filmer av traseene

Anbefalt løsning for jernbanen (6b+4a) med vegalternativ 1 Simo-St.Croix

Anbefalt løsning for jernbanen (6b+4a) med vegalternativ 2 Simo-St.Croix

Anbefalt løsning for jernbanen (6b+4a) med vegalternativ 3 Simo-St.Croix


360 graders visualiseringer

Anbefalt løsning for jernbanen (6b+4a) med vegalternativ 1 Simo-St.Croix

Anbefalt løsning for jernbanen (6b+4a) med vegalternativ 2 Simo-St.Croix

Anbefalt løsning for jernbanen (6b+4a) med vegalternativ 3 Simo-St.Croix

 

Sarpsborg (Rolvsøy-Klavestad)

Filmer av traseene

Rolvsøy-Borg bryggerier

Søndre alternativ (1a)

Nordre alternativ høy (4bH)

Nordre alternativ lav (4bL)

Midtre alternativ høy (5cH)

Midtre alternativ lav (5cL)

 

Borg bryggerier-Klavestad

Alternativ midt med vegalternativ 7 (MIDT-7)

Alternativ midt med vegalternativ 10 (MIDT-10)

Alternativ nord for olavsvollen med vegalternativ 9 (NFO-9)


360 graders visualiseringer

Rolvsøy-Borg bryggerier

Borg bryggerier-Klavestad

Kartet viser de høye løsningene for nytt dobbeltspor som er utredet mellom Rolvsøy og Klavestad. Klikk for stort bilde.  Kartet viser de lave løsningene for nytt dobbeltspor som er utredet mellom Rolvsøy og Klavestad. Klikk for stort bilde.