Visualiseringer

På denne siden finner du filmer av alternativene for nytt dobbeltspor mellom Seut og Klavestad.

Løsningene som vises er ikke endelige. Det vil bli endringer i den videre planleggingen. Visualiseringene viser heller ikke alle detaljer. Det kan for eksempel mangle gjerder enkelte steder. 

Fredrikstad (Seut-Rolvsøy)

Filmene og illustrasjonene viser Bane NORs anbefalte alternativer på strekningen Seut-Grønli-Rolvsøy, i kombinasjon med de tre forskjellige alternativene for veg.

Bane NOR har anbefalt det nordligste alternativet forbi Grønli (6b), og lang tunnel gjennom Kiæråsen (4a). De tre vegløsningene som er utredet er  like fra Seut til Veumveien og fra Brochs gate frem til St. Croix-krysset. Mellom Veumveien frem til Brochs gate er det tre alternative løsninger forbi nye Fredrikstad stasjon på Grønli:

  • Vegalternativ 1 legger trafikken utenom kollektivknutepunktet i tunnel under Brattliparken.
  • Vegalternativ 2 legger trafikken delvis under bakken forbi knutepunktet.
  • Vegalternativ 3 går rv. 110 i dagen forbi knutepunktet.


Filmer av traseene (har vært på høring fra desember 2019-februar 2020)

Anbefalt løsning for jernbanen (6b+4a) med vegalternativ 1 Simo-St.Croix

Anbefalt løsning for jernbanen (6b+4a) med vegalternativ 2 Simo-St.Croix

Anbefalt løsning for jernbanen (6b+4a) med vegalternativ 3 Simo-St.Croix

 

Sarpsborg (Rolvsøy-Klavestad)

Filmer av traseene

Rolvsøy-Borg bryggerier (er på høring til 16. oktober 2020)

Søndre alternativ (1a)

Nordre alternativ høy (4bH)

Nordre alternativ lav (4bL)

Midtre alternativ høy (5cH)

Midtre alternativ lav (5cL)

 

Borg bryggerier-Klavestad (har vært på høring desember 2019-februar 2020)

Alternativ midt med vegalternativ 7 (MIDT-7)

Alternativ midt med vegalternativ 10 (MIDT-10)

Alternativ nord for olavsvollen med vegalternativ 9 (NFO-9)

 

Kartet viser de høye løsningene for nytt dobbeltspor som er utredet mellom Rolvsøy og Klavestad. Klikk for stort bilde.  Kartet viser de lave løsningene for nytt dobbeltspor som er utredet mellom Rolvsøy og Klavestad. Klikk for stort bilde.