Planer Sarpsborg

På denne siden finner du rapporter og dokumenter som er lagd til kommunedelplan for strekningen Rolvsøy-Sarpsborg stasjon-Klavestad.

På strekningen Rolvsøy-Borg bryggerier har Bane NOR utredet fem forskjellige alternativer for ny jernbane.

På strekningen Borg bryggerier-Klavestad er det utredet to alternativer for jernbane. I tillegg er det utredet to alternativer for ny fylkesvei 118 for hvert banealternativ, og løsninger for riksvei 111 ved Hafslund. Felles plan for veg og bane omfatter området mellom Sarpsborg stasjon og Hafslund. Arbeidet er utført i tett samarbeid mellom Bane NOR, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen.

Les om Bane NORs anbefaling her.

Forslag til kommunedelplan Rolvsøy-Klavestad

Planbeskrivelse

Vedlegg til planbeskrivelse

Måloppnåelse Rolvsøy-Borg Bryggerier

Måloppnåelse Borg bryggerier-Klavestad

Anbefaling Rolvsøy-Borg bryggerier

Anbefaling Borg bryggerier-Klavestad

Plankart Rolvsøy-Rolvsøysund

Plankart Rolvsøysund-Klavestad

Planbestemmelser Rolvsøy-Rolvsøysund

Planbestemmelser Rolvsøysund-Klavestad

Illustrasjonshefte


Underlagsmateriale

Teknisk hovedplan (kommer)

Samfunnsøkonomisk analyse

Prissatte konsekvenser

Landskapsbilde

Nærmiljø og friluftsliv

Kulturmiljø

Naturmangfold

Naturressurser

 

Andre fagutredninger og rapporter

Byutvikling

Lokale og regionale virkninger

Trafikk

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Miljøbudsjett bane

Miljøbudsjett veg

Fagnotat om anleggsgjennomføring

Fagnotat støy med vedlegg (kommer)

Fagnotat vibrasjoner og strukturlyd

Fagnotat om luftforurensning

Fagnotat vann og avløp

Fagnotat geoteknikk (kommer)

Fagrapport flom

Strømningsanalyse Sarpsfossen

Ingeniørgeologisk rapport

Miljøgeologi