Planer Rolvsøy-Sarpsborg stasjon-Klavestad

På denne siden finner du rapporter og dokumenter som er lagd til kommunedelplan for strekningen Rolvsøy-Sarpsborg stasjon-Klavestad.

På strekningen Rolvsøy-Borg bryggerier har Bane NOR utredet fem forskjellige alternativer for ny jernbane.

På strekningen Borg bryggerier-Klavestad er det utredet to alternativer for jernbane. I tillegg er det utredet to alternativer for ny fylkesvei 118 for hvert banealternativ, og løsninger for riksvei 111 ved Hafslund. Felles plan for veg og bane omfatter området mellom Sarpsborg stasjon og Hafslund. Arbeidet er utført i tett samarbeid mellom Bane NOR, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen.

Les om Bane NORs anbefaling her.

Forslag til kommunedelplan Rolvsøy-Klavestad

Planbeskrivelse

Illustrasjonshefte


Underlagsdokumenter

Byutvikling

Kulturmiljø

Landskapsbilde

Lokale og regionale virkninger

Naturmangfold

Naturressurser

Nærmiljø og friluftsliv

Prissatte konsekvenser

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Trafikk

Siden oppdateres med flere dokumenter i de kommende dagene.