Fredrikstad–Sarpsborg

Nytt dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg skal gi flere tog, kortere reisetid og færre forsinkelser på Østfoldbanen.

Satsingen skal også bidra til utvikling av klimavennlige og mer attraktive byer. Med stasjoner sentralt i byene legger man til rette for større aktivitet i sentrumsgatene og at flere kan gå, sykle eller benytte kollektivtransport til stasjonen.

Status: Planen for Seut-Grønli-Rolvsøy og Borg bryggerier-Sarpsborg stasjon-Klavestad har vært på høring i 2019/2020. Planen for Rolvsøy-Borg bryggerier var på høring fra 10.8-16.10 2020. Bystyret i Fredrikstad vedtok kommunedelplanen for Seut til Rolvsøy med ny stasjon på Grønli i bystyremøtet torsdag 5. november.

Samtidig jobber vi med å se på hvilken utbyggingsrekkefølge som er mest hensiktsmessig for å få to tog i timen til Sarpsborg i 2029, samtidig som kostnadene holdes nede.

Illustrasjon av Sarpsborg stasjon. Utkast til skisse fra arkitektfirmaet White.
Planlegging
20
km
Total lengde med nye dobbeltspor
2029
år
Planlagt ferdigstillelse
250
km/t
Dimensjonerende hastiget
0:55
timer
Reisetid Oslo-Sarpsborg
25
min
Redusert reisetid
InterCity
Del av InterCity- satsingen