Fredrikstad–Sarpsborg

Det nye dobbeltsporet mellom de to største Østfoldbyene blir ca. 18 kilometer. Prosjektet omfatter ny stasjon i Fredrikstad, og ombygging av eksisterende Sarpsborg stasjon.

Dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg, som muliggjør to tog i timen til Sarpsborg, skal i henhold til Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 være ferdig innen 2029.

Planlegging
18
km
Total lengde med nye dobbeltspor
2029
år
Planlagt ferdigstillelse
250
km/t
Dimensjonerende hastiget
0:55
timer
Reisetid Oslo-Sarpsborg
25
min
Redusert reisetid
InterCity
Del av InterCity- satsingen