Fredrikstad–Sarpsborg

Nytt dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg skal gi flere tog, kortere reisetid og færre forsinkelser på Østfoldbanen.

Satsingen skal også bidra til utvikling av klimavennlige og mer attraktive byer. Med stasjoner sentralt i byene legger man til rette for større aktivitet i sentrumsgatene og at flere kan gå, sykle eller benytte kollektivtransport til stasjonen.

Dobbeltspor som muliggjør to tog i timen til Sarpsborg, skal være ferdig innen  2029 (Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029).

Status: Planene, som nå ligger tilgjengelig, skal etter planen på høring i slutten av 2019. Mulig vedtak på kommunedelplan i løpet av 2020.

Illustrasjon av Sarpsborg stasjon. Utkast til skisse fra arkitektfirmaet White.
Planlegging
20
km
Total lengde med nye dobbeltspor
2029
år
Planlagt ferdigstillelse
250
km/t
Dimensjonerende hastiget
0:55
timer
Reisetid Oslo-Sarpsborg
25
min
Redusert reisetid
InterCity
Del av InterCity- satsingen