Sarpsborg–Halden

I henhold til Nasjonal transportplan 2018-2029 skal det bygges dobbeltspor frem til Halden til 2034. Tiltaket skal gi en reisetid til og fra Oslo på om lag 1 time og 10 minutter og gir mulighet for to tog i timen.

Planlegging
23
km
Total lengde med nye dobbeltspor
2034
år
Planlagt ferdigstillelse
250
km/t
Mulig hastighet
40
min
Kortere reisetid
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2016
2026
2034
  • Forstudie
  • Mulig byggestart
  • Ferdig utbygd dobbeltspor