Haug–Seut

Som en del av InterCity-satsingen på Østlandet skal Bane NOR bygge nesten 17 km nytt dobbeltspor fra Haug i Råde til Seut like utenfor Fredrikstad. Når strekningen Haug-Seut står ferdig, dobles togfrekvensen til Fredrikstad og reisetiden forkortes.

Samtidig jobber vi med å se på hvilken utbyggingsrekkefølge som er mest hensiktsmessig for å få to tog i timen til Sarpsborg i 2029, samtidig som kostnadene holdes nede.

Planlegging
17
km
Total lengde med nye dobbeltspor
250
km/t
Dimensjonerende hastiget
2029
år
Planlagt ferdigstillelse
InterCity
Del av InterCity- satsingen