Haug–Seut

Som en del av InterCity-satsingen på Østlandet skal Bane NOR bygge nesten 16 km nytt dobbeltspor fra Haug i Råde til Seut like utenfor Fredrikstad. Når strekningen Haug-Seut står ferdig, dobles togfrekvensen til Fredrikstad og reisetiden forkortes.

Kommunedelplanen ble vedtatt 29. april 2021 i Fredrikstad kommune, og 6. mai 2021 i Råde kommune. 

Planlegging
16
km
Total lengde med nye dobbeltspor
250
km/t
Dimensjonerende hastiget
InterCity
Del av InterCity- satsingen