Haug–Seut

I henhold til handlingsprogram for jernbanesektoren, skal nytt dobbeltspor på strekningen Haug (Råde) – Sarpsborg (Klavestad) være ferdig innen 2029. Bane NOR jobber høsten 2018 med å se på hvilken utbyggingsrekkefølge som er mest hensiktsmessig for å få to tog i timen til Fredrikstad i 2027 og til Sarpsborg i 2029, samtidig som kostnadene holdes nede.

Når strekningen Haug-Seut står ferdig, dobles togfrekvensen til Fredrikstad og reisetiden forkortes.

Planlegging
17
km
Total lengde med nye dobbeltspor
250
km/t
Dimensjonerende hastiget
2024
år
Planlagt ferdigstillelse
InterCity
Del av InterCity- satsingen