Østfoldbanen

På Østfoldbanen er Follobanen under bygging og flere strekninger under planlegging. Når Follobanen står ferdig i 2021 vil reisetiden mellom Oslo og Ski halveres til 11 minutter. Første tog på nytt dobbeltspor på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad skal gå i desember 2024. Nytt dobbeltspor videre skal bygges videre til Sarpsborg til 2029, og ferdigstilles til Halden i 2034 (NTP 2018-2029).

Satsingen, som skal gi kortere reisetid og mulighet for flere avganger, inkluderer seks nye stasjoner på strekningen: Ski, Moss, Råde, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden.

Planlegging
1:08
timer
Reisetid Oslo-Halden
89
km
Total lengde med nye dobbeltspor
250
km/t
Planlegges med toppfart på 250 km/t
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2007
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2024
2026
2034
  • Follobanen planlegges
  • Jernbaneverket reviderer sin InterCity-strategi med en ny mulighetsstudie
  • Konseptvalgutredning for InterCitystrekningen Oslo–Halden er klar
  • Byggestart for Follobanen og nye Ski stasjon. Jernbaneverket etablerer en egen InterCity-organisasjon
  • Planarbeidet igang for strekningen Sandbukta–Moss–Såstad
  • Planarbeidet i gang for strekningen Haug (Råde)–Halden
  • Planlagt åpning Sandbukta–Moss–Såstad
  • Ferdig dobbeltspor mellom Seut–Sarpsborg
  • Ferdig dobbeltspor til Halden. Utbygging av InterCity på Østfoldbanen er avsluttet