Østfoldbanen

På Østfoldbanen er Follobanen under bygging og flere strekninger under planlegging. Når Follobanen står ferdig i 2022 vil reisetiden mellom Oslo og Ski halveres til 11 minutter. Første tog på nytt dobbeltspor på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad skal etter planen gå i desember 2024, og prosjektet skal stå ferdig i 2025. 

Satsingen, som skal gi kortere reisetid og mulighet for flere avganger, inkluderer seks nye stasjoner på strekningen: Ski, Moss, Råde, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden.

Planlegging
1:08
timer
Reisetid Oslo-Halden
89
km
Total lengde med nye dobbeltspor
250
km/t
Planlegges med toppfart på 250 km/t
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2007
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2019
2020
2021
2022
2024
 • Follobanen planlegges
 • Jernbaneverket reviderer sin InterCity-strategi med en ny mulighetsstudie
 • Konseptvalgutredning for InterCitystrekningen Oslo–Halden er klar
 • Byggestart for Follobanen og nye Ski stasjon. Jernbaneverket etablerer en egen InterCity-organisasjon
 • Planarbeidet igang for strekningen Sandbukta–Moss–Såstad
 • Planarbeidet i gang for strekningen Haug (Råde)–Halden
 • Fastsatt planprogram for strekningen Haug i Råde og Seut i Fredrikstad
 • Anbefaling for korridor for nytt dobbeltspor Haug-Seut. Mulig vedtak på kommunedelplan Fredrikstad-Sarpsborg. I kommunedelplan avgjøres hvilken korridor som skal planlegges videre.
 • Vedtak av kommunedelplan Haug-Seut
 • Åpning av Follobanen
 • Planlagt åpning Sandbukta–Moss–Såstad