Østfoldbanen

På Østfoldbanen er Follobanen under bygging og flere strekninger under planlegging. Når Follobanen står ferdig i 2022 vil reisetiden mellom Oslo og Ski halveres til 11 minutter. Første tog på nytt dobbeltspor på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad skal etter planen gå i desember 2024, og prosjektet skal stå ferdig i 2025. 

Satsingen, som skal gi kortere reisetid og mulighet for flere avganger, inkluderer seks nye stasjoner på strekningen: Ski, Moss, Råde, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden.

Planlegging
1:08
timer
Reisetid Oslo-Halden
89
km
Total lengde med nye dobbeltspor
250
km/t
Planlegges med toppfart på 250 km/t
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2007
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2019
2020
2021
2022
2024
2029
2034
 • Follobanen planlegges
 • Jernbaneverket reviderer sin InterCity-strategi med en ny mulighetsstudie
 • Konseptvalgutredning for InterCitystrekningen Oslo–Halden er klar
 • Byggestart for Follobanen og nye Ski stasjon. Jernbaneverket etablerer en egen InterCity-organisasjon
 • Planarbeidet igang for strekningen Sandbukta–Moss–Såstad
 • Planarbeidet i gang for strekningen Haug (Råde)–Halden
 • Fastsatt planprogram for strekningen Haug i Råde og Seut i Fredrikstad
 • Anbefaling for korridor for nytt dobbeltspor Haug-Seut. Mulig vedtak på kommunedelplan Fredrikstad-Sarpsborg. I kommunedelplan avgjøres hvilken korridor som skal planlegges videre.
 • Mulig vedtak på kommunedelplan Haug-Seut, og mulig oppstart av arbeidet med reguleringsplan på strekningen.
 • Åpning av Follobanen. Mulig vedtak reguleringsplan Haug-Seut.
 • Planlagt åpning Sandbukta–Moss–Såstad. Planlagt byggestart av dobbeltspor på strekningen Haug i Råde og Seut i Fredrikstad.
 • Planlagt ferdigstillelse dobbeltspor på Haug-Seut. Bane NOR har bygd dobbeltspor som muliggjør to tog i timen til/fra Sarpsborg, og to ekstra tog i rushtiden til/fra Fredrikstad.
 • Ferdig dobbeltspor til Halden. Utbygging av InterCity på Østfoldbanen er avsluttet.