Kart over InterCity-utbygging
Planlegging
250
km/t
InterCity skal planlegges for 250 km/t
25
25 nye stasjoner
270
km
270 km nytt dobbeltspor
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2013
2016
2018
2022
2024
2025
2029
2032
2034
  • Stortinget behandler Nasjonal transportplan 2014-2023. Jernbaneverket har dermed den formelle bestillingen og kan starte planleggingen av InterCity-strekningene. Les mer om Nasjonal transportplan 2014-2023
  • Ferdig dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad på Østfoldbanen.
  • Ferdig dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker på Vestfoldbanen.
  • Ferdig dobbeltspor til Tønsberg når Drammen-Kobbervikdalen står ferdig i 2025. Dobling av antall avganger mellom Drammen og Tønsberg. 10 min kortere reisetid.
  • Planlagt ferdigstillelse av strekningen fra Haug (Råde) til Sarpsborg (Hafslund)
  • Ferdig dobbeltspor mellom Sandvika og Hønefoss (Ringeriksbanen). Gir ca. 1 time kortere reisetid mellom Oslo og Bergen.
  • Tønsberg-Larvik står ferdig, slik at det er sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Porsgrunn.
  • Dobbeltspor er bygget ut til Lillehammer og Halden