Elverum tilsving

Prosjektet skal legge til rette for etablering av forbindelse/sammenkobling mellom Rørosbanen og Solørbanen. Dette vil gjøre at togene slipper å snu på Elverum stasjon og dermed øke kapasiteten og redusere kjøretiden for gods-/tømmertransport på Solørbanen og Rørosbanen.

2019
2020
  • Oktober: Planprogram til politisk behandling
  • Juni: Oversendelse av planforslag til kommune for første gangs behandling
  • Oktober/november: Offentlig ettersyn/Høring av planforslag